Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Zvereným spoločnostiam mali traja konkurzní správcovia spôsobiť tisícové škody

03. 05. 2011

Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil troch správcov konkurznej podstaty za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Peniaze zverených zbankrotovaných spoločností, úpadcov, podľa policajných zistení mali investovať do nebankového subjektu a tak spoločnostiam spôsobiť desaťtisícové až miliónové škody. Hrozí im za to trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Stíhaní sú na slobode.

48-ročná Dagmar V., 48-ročný Ivan B. a 54-ročný Vladimír N. boli súdom ustanovení do funkcie správcu konkurznej podstaty rôznych spoločností na strednom Slovensku, ktoré utrpeli finančný úpadok. Pri výkone svojej funkcie boli povinní postupovať s odbornou starostlivosťou a spravovať majetok spoločností. Polícia však zistila, že každý zo správcov samostatne, bez súhlasu súdu neoprávnene investovali a vložili finančné prostriedky zbankrotovaných spoločností do toho istého nebankového subjektu z Bratislavy. Tento subjekt nie je chránený pred náhlou insolventnosťou prostredníctvom bankového dohľadu Národnej banky Slovenska. Takéto „špekulatívne investovanie“ je v rámci konkurzného konania neprijateľné, pretože predstavuje vysoké riziko straty vkladov. V konečnom dôsledku môže zmariť niekoľkoročné úsilie správcu, ako i konkurzného súdu naplniť zmysel konkurzu, a to získať do konkurznej podstaty čo najviac finančných prostriedkov a následne z nich uspokojiť pohľadávky veriteľov.

Dagmar V., správkyňa zodpovedná za jednu spoločnosť, mala investovať viac ako 1,3 milióna eur do tohto nebankového subjektu. Ivan B., zastupujúci sedem spoločností, mal investovať spolu viac ako 1,2 milióna eur a Vladimír N., zastupujúci štyri spoločnosti, mal investovať viac ako 3 milióny eur. Avšak v dobe splatnosti zmeniek k vyplateniu peňazí nedošlo z dôvodu insolventnosti nebankového subjektu. Konkurzní správcovia takýmto neuváženým nakladaním so zverenými prostriedkami ohrozili a podstatne zmarili uspokojenie veriteľov spoločností tým, že znížili majetok úpadcov. Tým hrubo porušili povinnosť postupovať pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a spôsobili spoločnostiam v konkurze desaťtisícové až miliónové škody.

Na základe dôkaznej situácie ich vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil z trestného činu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Keďže spôsobené škody sú veľkého rozsahu, hrozí im trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Stíhaní sú na slobode.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby