Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Dvadsaťeurová bankovka nájdená v Malackách

21. 08. 2018

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Malacky
Zámocká 5, 901 01 Malacky

Č. p.:

ORPZ-MA-OPP2-257/2018

 

Vec:

 

  • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20 €, sériové číslo  SF4031354178
Dôvod vyhlásenia
verejného opisu:     

Vec bola nájdená dňa 21.05.2018 v čase okolo 10.30 hod voľne pohodená na chodníku pri autoservise SUZUKI v meste Malacky.

 

Nakoľko sa dostupnými prostriedkami nepodarilo zistiť  majiteľa, horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa prihlásila na tomto útvare, alebo telefonicky na číslo 0961 51 3705, resp. e-mail oopzmalacky@minv.sk,  najneskôr však do dňa 21. 5.2021.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy