Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. júl 2020, štvrtok
 

Eurobankovky v celkovej hodnote 300 eur

18. 07. 2019

 

Okresné riaditeľstvo PZ vo Vranove nad Topľou
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ
Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov nad Topľou

Č. p.:

ORPZ-VT-OPP3-42-014/2019

Veci: 

 

 

 

 

 

 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 50,-€ s výr. č. S42794457154,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 50,-€ s výr. č. PB1542946804,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 50,-€ s výr. č. WB0946369818,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20,-€ s výr. č. XA1188489258,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20,-€ s výr. č. SC7027634451,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20,-€ s výr. č. SE4030790284,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20,-€ s výr. č. SE2103153427,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20,-€ s výr. č. SC7025544768,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20,-€ s výr. č. SD5113310555,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 20,-€ s výr. č. SD3035978705,
 • 1 ks bankovka nominálnej hodnoty 10,-€ s výr. č. VA7894535744

 

 

 

 

 

 

   

Finačná hotovosť v celkovej výške  300 € bola nájdená 20. mája 2019 vo Vranove nad Topľou.

Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybná, zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju odovzdá MV SR v zmysle § 21 ods. 6 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore.

Horeuvedený útvar Policajného zboru z toho dôvodu vyzýva oprávnenú osobu, aby sa prihlásila na tomto útvare

 • osobne či písomne na horeuvedenej adrese,
 • e-mailom /adrian.bacovcin@minv.sk/
 • alebo telefonicky na čísle +421/961 86 3805,

najneskôr však do dňa 20. mája 2020.

 

 

Nájdené bankovky

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy