Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Pracovný stroj samohybný Caterpilllar 428D

26. 11. 2019

 

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne
Odbor kriminálnej polície
I. operatívne oddelenie
Bysterecká 2067/5, 026 01 Dolný Kubín
tel: 09614 33393, 33305

Č.p.

 ORPZ-DK-KP-994-26/2019

Vec:

 

Pracovný samohybný stroj Caterpillar 428D, žltej farby, rok výroby 2001

 

 

Vec bola nájdená 26. augusta 2019 dopoludnia v obci Vitanová v okrese Trvdošín a zaistená podľa par. 21 ods. 1 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Doterajším preverovaním sa nepodarilo zistiť majiteľa.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila osobne, do jedného roka od odovzdania veci, nakoľko po uplynutí tejto doby sa veci stávajú majetkom štátu.

 Caterpillar

 

Caterpillar

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy