Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Trezor

09. 12. 2019

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Lučenci
Odbor poriadkovej polície
Obvodné oddelenie PZ Lučenec
Begova 27, 984 26 Lučenec

 

 

Vec:

 

  • 1 ks plechový trezor sivej farby o rozmere 44 cm x 30 cm x 40 cm s poškodeným a chýbajúcim uzamykacím mechanizmom, nezistenej značky a výrobného čísla s plastovou vložkou s priehradkami sivej farby o rozmere 28,5 cm x 21,5 cm
  • 1 ks plechová pokladnička zelenej farby o rozmere 30 cm x 24,5 cm x 9 cm s poškodeným uzamykacím mechanizmom nezistenej značky a výrobného čísla s plastovou vložkou s priehradkami hnedej farby o rozmere 29 cm x 19,5 cm
 

Predmetné veci boli dňa 29.11.2019 nájdené na brehu vodnej plochy Štrkovisko Veľká nad Ipľom, č. rybárskeho revíru 3-4260-1-1 a zaistené v zmysle § 21 ods. 1, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 

Horeuvedený útvar Policajného zboru vyzýva oprávnenú osobu, aby sa k svojmu majetku prihlásila osobne alebo písomne, najneskôr do 29.11.2020, nakoľko po tejto lehote sa uvedené veci stanú majetkom štátu v zmysle § 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy