Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Zákerná droga

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty aktivity

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne

Objekty:

  • základné školy

Ciele aktivity

  • poskytnúť základné informácie v oblasti drogovej závislosti,
  • eliminácia užívania návykových látok a ich distribúcie na školách a v rôznych školských zariadeniach,
  • upozorniť na trestno-právne následky.

Charakteristika aktivity

     Preventívna aktivita "Nebezpečná droga" je zameraná na žiakov 7. ročníkov základných škôl. Je realizovaná formou besied, prednášok, počas ktorých je žiakom premietnutý krátky film s drogovou tematikou. Beseda je zameraná na pochopenie zmyslu a významu trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi (§§ 171-173 Trestného zákona). Deťom je vysvetlené, kedy ich konanie je v rozpore so zákonom a aké má tresto-právne dôsledky. Rovnako sú informovaní o nebezpečnosti drog, či už legálnych alebo nelegálnych.