Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Komoditná skupina 04 - Automobilová a člnová technika, PHM a materiál

KS 01  |  KS 02  |  KS 03  |  KS 04  |  KS 05  |  KS 06  |  KS 07  |  KS 08  |  KS 09  |  KS 10  |  KS 11  |  KS 12  |  KS 13  |  KS 14  |  KS 15  |  KS 16  |  KS 17  |  KS 18  |  KS 19  |  KS 20  |  KS 21  |  KS 22  |  KS 23  |  KS 24  |  KS 25  |  KS 26  |  KS 27

Komoditné centrum MV SR:
Sekcia ekonomiky MV SR

Komoditné centrum organizácie:
oddelenie autodopravy centra podpory, príslušný útvar organizácie


STRÁNKOVÉ HODINY

pracovísk oddelenia automobilovej služby  a oddelenia prepravy  odboru dopravy  sekcie ekonomiky

• Výdaj zo skladu OAS, vrátane vybavovania požiadaviek (vybavuje p. Valentová – Košická 47, prvá budova prízemie č. kancelárie 1.06 a sklad materiálu OAS): v pracovné dni v čase 8,00 – 12,00 hod.
• Prijímanie požiadaviek a vydávanie objednávok na opravy motorových vozidiel (vybavuje p. Szakal a p. Beňo – Košická 47, prvá budova prízemie č. kancelária 1.04): v pracovné dni v čase 8,00 – 11,00 hod.
• Účtovanie spotreby PHM (vybavuje p. Holbíková a p. Mészáros – Kopčianska 84, bývalý krajský dopravný inšpektorát v Petržalke): v pracovné dni v čase 8,00 – 12,00 hod.
• zabezpečovanie prepravy, podľa žiadaniek na prepravu (vybavuje p. Kotvas a p. Krajčovič – Košická 47, prvá budova prízemie č. kancelárie 1.02): v pracovné dni v čase 8,00 – 15,00 hod.

K vybaveniu je potrebné predložiť písomnú požiadavku, podpísanú žiadateľom a jeho priamym nadriadeným (okrem vyúčtovania spotreby PHM).
Mimo tieto hodiny budú stránky vybavované len výnimočne a výhradne so súhlasom riaditeľa odboru dopravy.