Komoditná skupina 19 - Stravovanie, potraviny, proviantný materiál a technika

KS 01  |  KS 02  |  KS 03  |  KS 04  |  KS 05  |  KS 06  |  KS 07  |  KS 08  |  KS 09  |  KS 10  |  KS 11  |  KS 12  |  KS 13  |  KS 14  |  KS 15  |  KS 16  |  KS 17  |  KS 18  |  KS 19  |  KS 20  |  KS 21  |  KS 22  |  KS 23  |  KS 24  |  KS 25  |  KS 26  |  KS 27

Komoditné centrum MV SR:
Sekcia ekonomiky MV SR

Komoditné centrum organizácie:
centrum podpory, príslušný útvar organizácie


STRÁNKOVÉ DNI

na výdaj stravných lístkov a stravných poukážok (tzv. "gastrolístkov") 


Odbor materiálno-technického zabezpečenia sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR počnúc dňom 1. októbra 2012 reguluje výdaj stravných poukážok a stravných lístkov nasledovne:

• pondelok  v čase 8,30 – 12,00 hod.
• utorok      v čase 9,00 – 12,00 hod.
• štvrtok     v čase 9,00 – 12,00 hod.

Stravné lístky a stravné pokážky sa vydávajú v pracovných dňoch v kancelárii č. 3.02 na druhom poschodí druhej budovy v priestoroch Ministerstva vnútra SR v Bratislave, Košickej ul. č. 47. Stravné lístky a stravné pokážky sa vydávajú hmotne zodpovedným osobám a evidovaným dôchodcom.