Komoditná skupina 01 - Nehnuteľný majetok

KS 01  |  KS 02  |  KS 03  |  KS 04  |  KS 05  |  KS 06  |  KS 07  |  KS 08  |  KS 09  |  KS 10  |  KS 11  |  KS 12  |  KS 13  |  KS 14  |  KS 15  |  KS 16  |  KS 17  |  KS 18  |  KS 19  |  KS 20  |  KS 21  |  KS 22  |  KS 23  |  KS 24  |  KS 25  |  KS 26  |  KS 27

Komoditné centrum MV SR:
Sekcia ekonomiky MV SR
Nehnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

V súlade s ustanovením § 18n ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  zaevidovalo stavby, byty, nebytové priestory a pozemky vo svojej správe a stavby, byty, nebytové priestory a pozemky iných vlastníkov, ktoré užíva v informačnom systéme Centrálna evidencia majetku.

Link: Centrálna evidencia majetku