Komoditná skupina 06 - Kancelárske potreby, materiál a technika

KS 01  |  KS 02  |  KS 03  |  KS 04  |  KS 05  |  KS 06  |  KS 07  |  KS 08  |  KS 09  |  KS 10  |  KS 11  |  KS 12  |  KS 13  |  KS 14  |  KS 15  |  KS 16  |  KS 17  |  KS 18  |  KS 19  |  KS 20  |  KS 21  |  KS 22  |  KS 23  |  KS 24  |  KS 25  |  KS 26  |  KS 27

Komoditné centrum MV SR:
Sekcia ekonomiky MV SR

Komoditné centrum organizácie:
oddelenie materiálno-technického zabezpečenia centra podpory, príslušný útvar organizácie


STRÁNKOVÉ HODINY

skladu kancelárskeho materiálu a tlačív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v hlavnej budove Pribinova 2 Bratislava

• Utorok    8.15 - 13.00 hod.
• Streda    8.15 - 13.00 hod.
• Štvrtok   8.15 - 13.00 hod.