Komoditná skupina 26 - Diaľkovo riadené automatické systémy

KS 01  |  KS 02  |  KS 03  |  KS 04  |  KS 05  |  KS 06  |  KS 07  |  KS 08  |  KS 09  |  KS 10  |  KS 11  |  KS 12  |  KS 13  |  KS 14  |  KS 15  |  KS 16  |  KS 17  |  KS 18  |  KS 19  |  KS 20  |  KS 21  |  KS 22  |  KS 23  |  KS 24  |  KS 25  |  KS 26  |  KS 27

Komoditné centrum MV SR:
Prezídium PZ

Komoditné centrum organizácie:

Diaľkovo riadené a automatické mobilné systémy, technika na detekciu a elimináciu týchto systémov a spracovanie údajov získaných týmito systémami