Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

MPK/Právo nezastúpených občanov EÚ na konzulárnu ochranu

05. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Oblasť: zahraničné veci a európske záležitosti

Typ LP: MPK

Dňa 31.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady (EÚ) 2015/637 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpeným občanov Únie v tretích krajinách a smernica Rady (EÚ) 2019/997 ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ. Zámerom návrhu je zlepšiť výkon práva nezastúpených občanov Európskej únie na konzulárnu ochranu, čo by sa malo dosiahnuť: 

- zvýšením právnej istoty občanov EÚ, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti práva na konzulárnu ochranu; 

- stanovením jasných úloh a mechanizmov koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi a delegáciami EÚ, a to aj v čase krízy;

- lepšením komunikácie s občanmi EÚ a poskytovaním vysokokvalitných informácií občanom EÚ

- zvýšením efektívnosti a využívania postupov finančnej úhrady nákladov.

MPK končí: 13.02.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]