Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Vyradenie registratúrnych záznamov

Po uplynutí lehôt uloženia sa vyraďovanie registratúrnych záznamov pôvodcami, ktorí sú v evidencii archívu, musí uskutočňovať pravidelne  najmenej raz za päť rokov. Návrh na vyradenie musí obsahovať vyhlásenie o tom, že všetkým registratúrnym záznamom uplynula lehota uloženia, vyhlásenie o tom, že registratúrne záznamy navrhnuté na vyradenie nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť. Súčasťou návrhu na vyradenie je zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na odovzdanie do archívu a zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov navrhnutých na zničenie. Orgány verejnej moci sú povinné predkladať návrhy na vyradenie elektronicky prostredníctvom Informačného systému Elektronický archív Slovenska, na portáli Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti Životné udalosti – Elektronický archív Slovenska. Vzory návrhu na vyradenie a postup vyraďovacieho konania sú uvedené:  vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatná novela vyhlášky č. 76/2017 Z. z. nadobudla účinnosť 1. 6. 2017.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]