Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2018, Piatok
 

Kurzy a školenia

Škola zabezpečuje okrem dôstojníckeho štúdia aj ďalšie vzdelávanie policajtov v krátkodobých kurzoch, školeniach a vo výcviku.

Ide najmä o: