Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Lekárničky pre cestnú dopravu ako povinná výbava motorových vozidiel

Podľa § 25 ods. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z. je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps lekárnička podľa prílohy č. 2 tejto vyhlášky.

Právne predpisy sú k dispozícii v aktualizovanej podobe na stránke Ministernstva spravodlivosti Slovenskej republiky www.slov-lex.sk