Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Okresné riaditeľstvo PZ Košice - okolie

Telefónna ústredňa: 09619 11111

Vedenie OR PZ Košice - okolie

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. JUDr. Jaroslav Sedlák
Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. JUDr. Ján Lastovecký
telefonický kontakt 09619-33101       fax 09619-33109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Ing. Jozef Bednár
telefonický kontakt 09619-26801       fax 0969-26809

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. JUDr. František Vasiľ
telefonický kontakt 09619-33401       fax 096198-33409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. Ing. Jaroslav Mačanga
telefonický kontakt 09619-33501       fax 09619-33509

Vedúca vnútorného oddelenia: mjr. Mgr. Andrea Töröková
telefonický kontakt 09619-33110       fax 09619-33109

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Kontakty

Okresné riaditeľstvo PZ Košice - okolie

Trieda SNP 35, 040 11 Košice
Telefón 09619 33101
Fax 09619 33109

Oddelenie dokladov

Telefón 09619 33425

Evidencia motorových vozidiel

Telefón 09619 33537, 09619 33540

Informátor

Telefón 09619 54375

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Policajné stanice Obce v pôsobnosti oddelenia

OO PZ Bidovce
Bidovce 115, 044 45

09619 33901
055 6965539

055 6965821 Kecerovce 83, 044 47 Kecerovce Bidovce, Bačkovík, Beniakovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Čakanovce, Čižatice, Ďurďošík, Herľany, Hrašovík, Chrastné, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Košické Olšany, Košický Klečenov, Kráľovce, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nová Polhora, Opiná, Ploské, Rankovce, Rozhanovce, Sady nad Torysou, Svinica, Trsťany, Vajkovce, Vtáčkovce, Vyšná Kamenica

OO PZ Bohdanovce
Bohdanovce 65, 044 16

09619 33902
055 6941203

055 6941247   Bohdanovce, Blažice, Ďurkov, Kalša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižný Čaj, Nový Salaš, Olšovany, Rakoš,Ruskov, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto,  Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj

OO PZ Čaňa
Síslisko 9, 044 14 Čaňa

09619 33903
055 6999288

055 6997877   Čaňa, Belža, Bočiar, Geča, Gyňov, Haniska, Kechnec, Kokšov – Bakša, Milhosť, Nižná Myšľa, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Ždaňa

OO PZ Jasov
Hlavná 358/3, 044 23 Jasov

09619 33904
055 4664123

055 4668695 Medzev, ul. Štóska 182 mesto Medzev a obce Jasov, Debraď, Hodkovce, Nováčany, Poproč, Rudník, Šemša, Štós, Vyšný Medzev, Zlatá Idka

OO PZ Kysak
Kysak 308, 044 81

09619 33905
055 6991132

055 6991660   Kysak, Družstevná pri Hornáde, Košická Belá, Malá Lodina, Kostoľany nad Hornádom, Obišovce, Opátka, Sokoľ, Trebejov, Veľká Lodina

OO PZ Moldava nad Bodvou
Rožňavská 30, 045 01 Moldava n/B

09619 46355
055 4602133

09619 46359   mesto Moldava nad Bodvou a obce Buzica, Čečejovce, Drienovec, Mokrance, Nižný Lánec,  Paňovce, Rešica

OO PZ Turňa nad Bodvou
Hlavná 73, 044 02 Turňa n/B

09619 33908
055 4662575

055 4666375   Turňa nad Bodvou, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Chorváty, Janík, Peder, Turnianska Nová Ves, Zádiel, Žarnov

OO PZ Veľká Ida
Hlavná 128, 044 55 Veľká Ida

09619 33907
055 6992144
055 6992010   Veľká Ida, Baška, Bukovec, Cestice, Hýľov, Komárovce, Malá Ida, Nižný Klatov, Perín- Chym, Vyšný Klatov, Vyšný Lánec