Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV

Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave IV

M. Sch. Trnavského 1, 844 22 Bratislava
Telefón 09610 11 111 - spojovateľka

Telefón 09610 34 101 - sekretariát riaditeľa
Fax 09610 34 109

prevencia

Telefón 09610 34 117
Fax 09610 34 109

Odbor poriadkovej polície

Telefón 09610 34 401 - sekretariát riaditeľa
Fax 09610 34 409

Oddelenie dokladov

M. Sch. Trnavského1, Bratislava - úsek občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov
Telefón 09610 34 415*, 09610 34 417*, 09610 34 425*, 09610 34 435*, 09610 34 436*

Odbor kriminálnej polície

Telefón 09610 34 601
Fax 09610 34 609

- úsek zbraní a streliva - M. Sch. Trnavského1, Bratislava
Telefón 09610 34 411*, 09610 34 412*

Odbor dopravných nehôd - 4. výjazd

Telefón 09610 35 501 - sekretariát

Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Okresného dopravného inšpektorátu

Telefón 09610 34 530

 

Stránkové dni a hodiny OR PZ Bratislava IV

AGENDA: Občianske preukazy, Vodičské preukazy, Cestovné doklady, Zbrojné preukazy, Evidencia vozidiel, Dopravno-inžinierska činnosť  

Odbor bezpečnosti cestnej premávky – prihlasovanie vozidiel, Diaľničné oddelenie Bratislava, Malacky; Oddelenie mýtnej polície, Dopravno-inžinierske oddelenie, Odbor výkonu služby, Odbor dopravných nehôd – prešetrovanie DN a ŠU, Okresný dopravný inšpektorát – priestupky

* uvedené telefonické kontakty sú na pracovníkov, ktorí súbežne vybavujú občanov – žiadateľov, priamo na pracovisku

 


 

Obvodné oddelenia

Obvodné oddelenie PZ Dúbravka

Saratovská 24/A, 841 02 Bratislava
Telefón 09610 34805, 02/6436 0786
Fax 09610 34809

Obvodné oddelenie PZ Karlova Ves

Matejkova 5, 844 22 Bratislava
Telefón 09610 34905, 02/6542 8849
Fax 09610 34909

Obvodné oddelenie PZ Devínska Nová Ves

Na Grbe 2, 841 07 Bratislava
Telefón 09610 34705, 02/6476 1257
Fax 09610 34709