Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Právne predpisy upravujúce činnosť oddelení mýtnej polície PZ

Kontakty  |  Právne predpisy  |  Výsledná činnosť

Právne predpisy:

Zákon č. 474/2013 Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/ 2013, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Aktuálne znenia zákonov na informatívne účely možno získať na stránke jedotného automatizovaného systému právnych informácií (SLOV-LEX), ktorý je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti SR - https://www.slov-lex.sk/domov. Za autentické a záväzné možno považovať len znenia zákonov uverejnené v Zbierke zákonov SR.