Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Preventívne aktivity pre seniorov

Preventívne aktivity pre seniorov

Preventívne projekty pre seniorov

Rady a odporúčania pre seniorov 


Bezpečnosť seniorov v doprave

Každoročne na jeseň realizuje oddelenie komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ v spolupráci s Duchovnou službou informačnú kampaň zameranú na prevenciu dopravných nehôd. Prostredníctvom 142 farností Trnavskej arcidiecézy a 34 farností Bratislavskej arcidiecézy polícia oslovuje širokú verejnosť a seniorov v súvislosti s prevenciou dopravnej nehodovosti. Vyzýva občanov k zvýšeniu opatrnosti a bezpečnosti na cestách dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a nosením reflexných prvkov. Len spoločným zodpovedným prístupom a jednoduchým dodržiavaním zákona môžeme prispieť k bezpečnosti na našich cestách.

Podvody na senioroch a vreckové krádeže

Priebežne počas celého roka vykonávajú policajtky oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva PZ stretnutia a besedy so seniormi k problematike podvodných konaní na senioroch k tzv. šmejdom a k vreckovým krádežiam. Policajtky upozorňujú seniorov na podvodné praktiky predajcov a firiem, ktoré používajú za účelom obohatenia, získania finančných úspor a zmocnenia sa ich majetku. Vyzývajú seniorov k zvýšenej ostražitosti, obozretnosti a opatrnosti najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, lebo môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali. Policajti upozorňujú seniorov na zvýšený počet vreckových krádeží v obchodných centrách a na trhoviskách najmä v období pred vianočnými sviatkami. Vzhľadom k tomu, že táto trestná činnosť sa v posledných rokoch stáva fenoménom so zvyšujúcim sa prvkom organizovanosti a brutality páchateľov, je nevyhnutné v rámci preventívnych opatrení venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť.

Svetový deň proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov

15. jún je svetovým dňom proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov. Policajtky krajského riaditeľstva PZ počas tohto dňa vykonávajú preventívne aktivity vo forme besied, prednášok a stretnutí so seniormi. Z pohľadu polície ide o chránené osoby, ktorými sú obyvatelia vyššieho veku. Starí, často chorí, či inak handicapovaní ľudia sú veľmi ľahkou obeťou. Veľakrát sú fyzicky viac či menej bezmocní, niekedy už ani nevychádzajú z bytu. Často sú závislí na druhých, čím sú veľmi zraniteľní. Preventívnu aktivitu pripravilo Oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru v Bratislave.

SENIORI, POZOR NA PODVODNÍKOV!

Seniori, pozor na podvodníkov