Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Bánovce nad Bebravou

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre Bánovecký okres

Nám. Ľ. Štúra 7/7, Bánovce n/B

budova Okresného úradu

08:00 - 15:00 h

 

08.00 -15.00 h

 

08:00 - 17:00 h

 

08.00 - 15.00 h

 

08.00 - 14:00 h

 

telefónne čísla:   Bánovce nad Bebravou 038/3100443, 3100444, 3100445

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Evidencia vozidiel: pre Bánovecký  okres

Nám. Ľ. Štúra 7/7, Bánovce n/B

budova Okresného úradu

08.00 - 15.00 h

08.00 - 15.00 h

08.00 - 17.00 h

08.00 - 15.00 h

08.00 - 14.00 h

telefónne čísla:  Bánovce nad Bebravou 038/3100446, 3100447

 

O Z N Á M E N I E

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Bánovciach nad Bebravou oznamuje, že s platnosťou od 15. 3. 2018 budú na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trenčíne (Kvetná 7, 911 42  Trenčín) zriadené pre občanov okresu Bánovce nad Bebravou stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:

Pondelok: od 13.00 h do 15.00 h

Streda: od 13.00 h do 15.00 h                                          

Stránkovanie budú zabezpečovať dopravní inžinieri ODI: kpt. Bc. Roman Madola, mjr. Ing. Marián Ondrejec 

telefónne čísla 096120-3511 a 096120-3519