Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Okresné riaditeľstvo PZ v Partizánskom

 

Telefónna ústredňa: 096127 1111

Vedenie OR PZ v Partizánskom

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Daniel RIZIKY 

Zástupca riaditeľa a súčasne riaditeľ odboru poriadkovej a dopravnej polície: plk. Mgr. Peter VANČO

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. JUDr. Ján MOLNÁR

Zástupca riaditeľa odboru poriadkovej a dopravnej polície a súčasne vedúci okresného dopravného inšpektorátu: pplk. Mgr. Branislav VOŽŇÁK
 
STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Kontakty

OR PZ Partizánske

Februárova 651 / 7, 958 01 Partizánske
Telefón 096125 3755
Fax 096125 3109

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Policajné stanice Obce v pôsobnosti oddelenia

OO PZ Partizánske
Februárová 651/7,

958 01  Partizánske  

096125 3755 096125 3709 -

mesto Partizánske a jeho časti (Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce, Šimonovany) a obce Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Ješková Ves, Klátová Nová Ves, Nedanovce, Janová Ves, Kolačno, Krasno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Ostratice, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľký Klíž, Kližské Hradište, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce a Žabokreky nad Nitrou