Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2019, pondelok
 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ v Partizánskom

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy: pre Partizánsky okres (podľa územne správneho členenia)

Februárová 651/7, 958 01  Partizánske

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 17:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 14:00. h.

telefónne číslo:   096125 3425   

Cestovné doklady: pre Partizánsky okres (podľa územne správneho členenia)

Februárová 651/7, 958 01  Partizánske

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 17:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 14:00. h.

telefónne číslo:     096125 3411    

Vodičské preukazy: pre Partizánsky okres (podľa územne správneho členenia)

Februárová 651/7, 958 01  Partizánske

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 17:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 14:00. h.

telefónne číslo:     096125 3415  

Zbrojné preukazy: pre Partizánsky okres (podľa územne správneho členenia)

Februárová 651/7, 958 01  Partizánske

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 12:00. h.

8:00. - 17:00. h.

nestránkový deň

8:00. - 14:00. h.

telefónne číslo:   096125 3430  

V nevyhnutných prípadoch za účelom podania informácie je možné sa obrátiť na tel. číslo stálej služby Obvodného oddelenia PZ Partizánske, Februárová č. 651/7, č. t. 096125 3755.

Evidencia vozidiel: pre Partizánsky okres (podľa územne správneho členenia)                                                                                                                               

Februárová 7, 812 25 Partizánske

8:00 - 15:00 h

8:00 - 15:00 h

8:00 - 17:00 h

8:00 - 15:00 h

8:00 - 14:00 h

telefónne číslo:   096125 3550            

O Z N Á M E N I E

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Partizánskom oznamuje, že s platnosťou od 15. 3. 2018 budú na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi (budova ODI, Košovská cesta 14, Prievidza, II. poschodie, č. dverí 117) zriadené pre občanov okresu Partizánske stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:

Pondelok: od 13.00 h do 15.00 h

Streda: od 13.00 h do 15.00 h                                          

Stránkovanie budú zabezpečovať dopravní inžinieri ODI: npor. Ing. Rastislav Preťo, por. Mgr. Ľubomír Medlen 

telefónne čísla 096127-3511 a 096127-3512