Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Trenčín

Úprava režimu na klientskych centrách, pracoviskách okresných úradov a polície

Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie ministerstvo vnútra od pondelka 11. januára pristupuje k ďalšej úprave poskytovania služieb klientskych centier, pracovísk okresných úradov a polície. Úradné hodiny budú aj naďalej dopoludnia od 8. do 12. hodiny.

Okresné úrady budú prijímať osobné podania len za účelom výkonu podnikateľskej alebo obdobnej činnosti, v ostatných prípadoch je potrebné využívať elektronickú, telefonickú či písomnú komunikáciu. Zrušené sú všetky priestupkové pojednávania. Zvláštny režim platí pre pracoviská OÚ Nitra, kam môžete osobne zájsť len s negatívnym výsledkom testu či potvrdením o prekonaní COVID-19.

Policajné oddelenia dokladov obmedzili agendu len na prijímanie žiadostí o vydanie odcudzených či stratených občianskych a vodičských preukazov, v prípade pasov len žiadostí v zrýchlenej lehote.

Evidencia vozidiel naďalej vybavuje iba elektronicky objednané osoby a od pondelka vykonáva len nevyhnutné evidenčné úkony.

Cudzinecká polícia zrušila stránkové hodiny až do odvolania, vzhľadom na to, že jej príslušníci boli vyčlenení na plnenie úloh v súvislosti s riešením pandemickej situácie.

Vstup na pracoviská je umožnený len pod podmienkou dodržiavania hygienických nariadení.

MV SR opakovane upozorňuje, že počas mimoriadnej situácie sa platnosť mnohých dokladov či lehôt predlžuje.

Podrobnejšie informácie nájdete na odkaze: Aktuálny režim pracovísk MV SR

 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Trenčín (podľa územno správneho členenia)
Pracovisko vydáva aj  alternatívne autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR.

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 -17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne čísla:   096120 - 3411, 3412, 3414, 3415, 3422, 3423, 3426, 3428,     3413- výdaj dokladov   

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Ilava (podľa územno správneho členenia)

(vysunuté pracovisko) Jesenského 294,
018 41 Dubnica n/V

8:00 -15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne čísla:    Ilava 096122 - 3411, 3415,3422, 3424, 3425,     3416- výdaj dokladov 

  Pondelok Utorok     Streda     Štvrtok Piatok   

Zbrojné preukazy: pre okres Trenčín (podľa územno správneho členenia)

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00 - 15:00

8:00 - 12:00

8:00 - 17:00

nestránkový
deň

8:00 - 14:00

telefónne číslo:   096120 - 3430  

Evidencia vozidiel: pre okres Trenčín (podľa územno správneho členenia)

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne čísla:    096120 - 3550

Evidencia vozidiel: pre okres Ilava (podľa územno správneho členenia)

(vysunuté pracovisko) Jesenského 294,
018 41 Dubnica n/V

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne číslo:   Ilava 096122 - 3556,3557,3530,3536, 3535, 3550

                                             

                                                                   O Z N Á M E N I E 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ V Trenčíne touto cestou oznamuje, že s platnosťou od 15.marca 2018 budú na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trenčíne (Kvetná 7, 911 42 Trenčín) zriadené stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy,dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:  

Pondelok: 13.00 h - 15. 00 h

Streda: 13.00 h - 15.00 h

Stránkovanie budú zabezpečovať dopravní inžinieri ODI: kpt. Bc. roman Madola a mjr. Ing. marián Ondrejec

tel. č.: 0961203511, 0961203519

 

 

Dôležité odkazy

Doklady a evidencie:

Dôležité oznamy