Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2017, Piatok
 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Trenčín

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre Trenčianský okres (podľa územno správneho členenia)

Inovecká 5,911 42 Trenčín

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 17:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 14:00. h. 

telefónne čísla:   096120 - 3411, 3412, 3414, 3415, 3422, 3423, 3426, 3428, 3413- výdaj dokladov   

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: Ilavský okres (podľa územno správneho členenia)

(vysunuté pracovisko)Jesenského 294, 018 41 Dubnica n/V

 

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 17:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 14:00. h.

telefónne čísla:    Ilava 096122 - 3411, 3415,3422, 3424, 3425, 3416- výdaj dokladov 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Zbrojné preukazy: pre Trenčianský okres (podľa územno správneho členenia)

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 12:00. h.

8:00. - 17:00. h.

nestránkový deň

8:00. - 14:00. h.

telefónne číslo:   096120 - 3430  

Evidencia vozidiel: pre Trenčianský okres (podľa územno správneho členenia)

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 17:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 14:00. h.

telefónne čísla:    096120 - 3550   

Evidencia vozidiel: Ilavský (podľa územno správneho členenia)

 

(vysunuté pracovisko)Jesenského 294, 018 41 Dubnica n/V

 

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 17:00. h.

8:00. - 15:00. h.

8:00. - 14:00. h.

telefónne číslo:   Ilava 096122 - 3556,3557,3530,3536, 3535, 3550
 

Dôležité odkazy

Doklady a evidencie:

Dôležité oznamy