Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Stránkové dni na pracoviskách OR PZ v Trebišove

OZNAM
Od 16. 03. 2020 až do odvolania sa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej  situácie na území SR znížil rozsah stránkových hodín pri vybavovaní občanov na oddeleniach  dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8:00 do 11:00 hodiny.

Od 1. apríla 2020 dochádza k zmene v stredu, keď budú pracoviská MV SR klientom k dispozícii od 13:00 do 16:00 hodiny.

Klientske centrá, oddelenia dokladov a dopravné inšpektoráty MV SR  budú v stredu a vo štvrtok  zatvorené

V súvislosti s rozhodnutím vlády o rozšírení núdzového stavu budú

v stredu 8. apríla 2020

vo štvrtok 9. apríla 2020

zrušené úradné hodiny na  klientskych centrách, oddeleniach dokladov a dopravných inšpektorátoch v celej SR.

Zároveň je zakázaný vstup do priestorov týchto pracovísk.

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy:

M. R. Štefánika 2319/180, Trebišov

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-17:00

8:00-15:00

8:00-14:00

      

Cestovné doklady:

M. R. Štefánika 2319/180, Trebišov

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-17:00

8:00-15:00

8:00-14:00

 

Zbrojné preukazy:

M. R. Štefánika 2319/180, Trebišov

8:00-15:00

8:00-12:00

8:00-17:00

nestránkový deň

8:00-14:00

      

Vodičské preukazy:

M. R. Štefánika 2319/180, Trebišov

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-17:00

8:00-15:00

8:00-14:00

 

Evidencia vozidiel:

M. R. Štefánika 2319/180, Trebišov

8:00-15:00

7:30-15:00

8:00-17:00

8:00-15:00

8:00-14:00

 

Dopravno-inžiniersky úsek:

M. R. Štefánika 2319/180, Trebišov

13:00-15:00

nestránkový deň

13:00-15:00

nestránkový deň

nestránkový deň