Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Družstvo psovodov Policajného zboru SR medzi víťazmi v medzinárodnej súťaži

24. 09. 2013

V dňoch 19. a 20. septembra 2013 sa na „kynologickom cvičáku“ v Šamoríne a na vybraných pracoviskách v katastri tohto mesta uskutočnili Medzinárodné preteky služobných psov ozbrojených zložiek, venované pamiatke pred rokom zosnulého psovoda a výborného figuranta npráp. Dezidera Mecnera, ktorý bol naposledy služobne zaradený na oddelení služobnej kynológie poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Na tejto súťaži vo výkone služobných psov, ktorú organizačne pripravila Mestská polícia v Šamoríne, sa zúčastnilo 16 psovodov ozbrojených zložiek  reprezentujúcich MsP v Prahe, MsP v Ostrave, Magyarország Rendörség – Police, MsP v Nových Zámkoch, OR PZ v Dunajskej Strede, KR PZ v Nitre, KR PZ v Bratislave a DKFB security, s. r. o.

Organizátori v záujme o nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozvali na túto medzinárodnú súťaž skúsených inštruktorov a rozhodcov policajnej kynológie kpt. Jozefa Černáka (KR PZ v Bratislave), npor. Mareka Miženka a por. Zdenka Koreňa (obaja zo SKVSP OKH P PZ v Malých Levároch). Do rozhodcovského tímu bol pozvaný ako tlmočník práp. Jozef Vajas z KR PZ v Bratislave.

Psovodi súťažili v ôsmich súťažných disciplínach, a to revír v lese, revír v objekte, zadržanie cez vodnú prekážku, blokovanie útočníka s nasadeným ochranným náhubkom, nočné zadržanie, zadržanie figuranta odhadujúceho predmet, zadržanie dvoch útočiacich výtržníkov a  cviky poslušnosti.

Rozhodcovský tím po vyhodnotení získaných bodov jednotlivcov a súťažiacich trojčlenných tímov rozhodol o nasledovnom poradí:

V kategórii súťaž jednotlivcov získal

1. miesto psovod Štefan Pongrácz s nemeckým ovčiakom WHISKY z Jurschtavu (MsP v Šamoríne),

2. miesto psovodka Anita Rétiová s nemeckým ovčiakom MILÁN z Magyarország Rendörség – Police, ktorá súčasne získala „Pohár za najlepšiu obranu – na pamiatku Dezidera Mecnera – nášho kolegu, kamaráta a figuranta“, ktorý Anite Rétiovej odovzdal otec Dezidera Mecnera,

3. miesto psovod Jiří Rotsch s nemeckým ovčiakom CARO z MsP v Prahe.

V kategórii súťaž družstiev, získalo

1. miesto tím psovodov Mestskej polície v Prahe, v zložení: Dan Suchopar s nemeckým ovčiakom LUCA, Jiří Rotsch s nemeckým ovčiakom CARO a Michal Rezek s nemeckým ovčiakom RICO,

2. miesto tím psovodov Policajného zboru Slovenskej republiky, v zložení: por. Bc. Jana Šafářová s nemeckým ovčiakom RAMBO (OSK OPP KR PZ v Bratislave), npor. Jaroslav Čačík so sukou nemeckého ovčiaka AMBRA od Frenkyho a ppráp. Juraj Hrušovský s nemeckým ovčiakom KUBO Polícia – Slovakia (obaja z KR PZ v Nitre).

3. miesto tím psovodov z Magyarország Rendörség – Police, v zložení: Anita Rétiová s nemeckým ovčiakom MILÁN, Imre Szabó s nemeckým ovčiakom LUKAS a Béla Németi s nemeckým ovčiakom KORMOS.

Súťažiacim odovzdal ceny primátor mesta Šamorín Mgr. Gabriel Bárdos a náčelník MsP v Šamoríne JUDr. Richard Mészáros.

01 fanúšikovia a diváci
02 odolnosť na streľbu
03 inštruktáž rozhodcov pred obrannými prácami
04 S. Dorák+Argo Š. Pomgrác+Whisky
05 Szabolcs Dorák+ Argo z OR PZ v Dunajskej Strede
06 zadržanie - Whisky
07 Štefan Pongrácz+Whisky
08 výzva - Jana Šafářová+Rambo
09 zadržanie druhého páchateľa J. Šafářová
10 zadržanie Rambo
11 zadržanie Jaroslav Čačík+Ambra
12 výzva - Juraj Hrušovský+Kubo
13 zadržanie druhého páchateľa J.Hrušovský
14 vyhodnotenie obranných prác
15 figuranti a rozhodcovia
15 figuranti a rozhodcovia
16 poháre a vecné ceny
1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby