Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Pozor na úskalia sezónnych prác v zahraničí

10. 07. 2015

V čase letných prázdnin, keď veľa najmä mladých ľudí cestuje za sezónnou prácou do zahraničia, je téma obchodovania s ľuďmi vysoko aktuálna. Obchod s ľuďmi je celosvetovo tretí najvýnosnejší nelegálny obchod, na ktorom sa každoročne medzinárodné organizované skupiny obohacujú o desiatky miliárd eur na zneužívaní a násilnom zaobchádzaní s ľuďmi.

 Slovenská republika je od roku 2011 zaradená medzi najlepšie štáty sveta v boji  s obchodovaním s ľuďmi. Do programu Podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, prostredníctvom ktorého MV SR  pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi, bolo v roku 2014 zaradených celkom 34 osôb (z toho cca 65 % žien a 35 % mužov). Ide o občanov Slovenskej republiky, vykorisťovaní boli prevažne v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v Holandsku, Nemecku a v Českej republike.

Približne 31 % obetí bolo vykorisťovaných na nútenú prostitúciu, 29 % na nútenú prácu, 22 % bolo nútených k uzatvoreniu sobáša. Asi 14 % obetí nútili žobrať a 2 % páchať trestnú činnosť.

Veľa obetí však zostáva neodhalených a páchatelia nepotrestaní, keďže ide o vysoko latentnú trestnú činnosť. Definícia obchodovania s ľuďmi hovorí, že ide o verbovanie, prepravu, odovzdanie, prechovávanie alebo prevzatie ľudí pod hrozbou alebo použitím násilia alebo iných foriem donucovania, únosu, podvodu, zneužitia právomoci alebo zraniteľného postavenia, prijatia alebo poskytnutia platieb osobe majúcej kontrolu nad inou osobou s cieľom jej vykorisťovania. Ide o zločin, ktorý je definovaný aj v Trestnom zákone; páchateľovi zaň hrozí trest odňatia slobody na 4 roky až doživotie. 

Obeť obchodovania s ľuďmi je ustráchaná. Vzhľadom na traumu, ktorú obete prežijú, zdráhajú sa  o svojej skúsenosti hovoriť. Riziko, že sa stanete obeťou obchodovania s ľuďmi, sa však dá minimalizovať, ak si pred odchodom do zahraničia osvojíte pár zásad:

 • Dobre si preverte agentúru alebo osobu, ktorá prácu v zahraničí ponúka.
 • Základné informácie o agentúre si môžete overiť aj na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.
 • Každá pracovná agentúra musí byť uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania, ktorý je dostupný na webstránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Podpisujte pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému rozumiete,  a v ktorej je uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru.
 • Neprijímajte nelegálnu prácu. Vycestujte, až keď podpíšete pracovnú zmluvu, získate pracovné povolenia alebo víza.
 • O svojom odchode informujte svojich blízkych alebo dobrých známych. Doma nechajte presnú adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o budúcom zamestnávateľovi, fotokópiu pasu a najnovšiu fotografiu.
 • Dohodnite sa, ako často sa budete ozývať rodine alebo známym zo zahraničia.
 • Na cestu si vezmite nevyhnutnú finančnú rezervu.
 • Zoberte si so sebou kontakty na pomáhajúce organizácie, kontakt na ambasádu a linky pomoci pôsobiace v krajine, kam cestujete.

Ak sa za hranicami dostanete do do problémov,  ocitnete sa v núdzi, stratíte, resp. odoberú vám doklady, ak sú pracovné podmienky iné, ako je uvedené v zmluve, bezodkladne kontaktujte políciu.

 Viac informácií a aktuality k problematike obchodovania s ľuďmi získate na našej webstránke. Môžete tiež kontaktovať priamo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR na adrese: icosl@minv.sk

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

 • e-SLUŽBY MV SR
  Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby