Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Vzory dokladov - evidencia vozidiel

Na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR ú umiestnené Informačné bulletiny k osvedčeniu o evidencii časť II v jednotlivých verziách:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/schvalovanie-vozidiel/osvedcenie-o-evidencii-a-technicke-osvedcenie-vozidla/informacne-bulletiny-k-vzoru-osvedcenia-o-evidencii-cast-i-osvedcenia-o-evidencii-cast-ii-a-technickeho-osvedcenia-vozidla

 

Osvedčenie o evidencii časť II - vydávané od 15. 03. 2016

 OE II vydávané od 15.3.2016_predná strana (JPG, 653 kB)

 OE II vydávané od 15.3.2016_zadná strana (JPG, 669 kB)

 Osvedčenie o evidencii časť I - vydávané od 01. 01. 2015

 

(JPG, 235 kB)

   (JPG, 222 kB) 

Osvedčenie o evidencii časť I - vydávané od 01. 06. 2010

(JPG, 151 kB) (JPG, 150 kB)
Osvedčenie o evidencii časť II - vydávané od 01. 06. 2010
(JPG, 2 MB) (JPG, 2 MB)

Osvedčenie o evidencii - vydávané od 01. 03. 2005 do 01. 06. 2010

(JPG, 80 kB) (JPG, 73 kB)
Osvedčenie o evidencii vozidla - vydávané od 1.9.2000 do 28.2.2005
(JPG, 241 kB) (JPG, 203 kB)
Osvedčenie o evidencii vozidla - vydávané od roku 1993 do 31.8.2000 
(JPG, 204 kB) (JPG, 186 kB)
Technický preukaz motorového-prípojného vozidla - vydávaný do 28.2.2005
(JPG, 1 MB)
(JPG, 1 MB)
(JPG, 1 MB)
(JPG, 994 kB)
(JPG, 941 kB)
(JPG, 1 MB)
Technický preukaz motorového-prípojného vozidla vydávaný od roku 1993
  (JPG, 216 kB) (JPG, 1 MB) (JPG, 2 MB) (JPG, 1 MB)
  (JPG, 2 MB) (JPG, 1 MB) (JPG, 518 kB)