Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Správne poplatky

Správne poplatky - zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (DOC, 763 kB)

Úkon 

Výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú začatú stranu)                 

2,00 €

Vydanie VP a MVP (do 30 dní)

6,50 €

Vydanie VP, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska (do 30 dní)

6,50 €

Vydanie VP po skončení skúšobnej doby (do 30 dní)

6,50 €

Rozšírenie VP (do 30 dní)

6,50 €

Každé vydanie MVP a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia VO uvedeného vo VP
a skončení jeho platnosti (do 30 dní)

6,50 €

 

Vydanie VP, MVP – náhrada za odcudzený (do 30 dní)

6,50 €

Vydanie VP, MVP - náhrada za zničený, stratený alebo poškodený (do 30 dní)

6,50 €

Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní, pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4-násobku príslušnej sadzby, t.j. 26 €

Medzinárodný vodičský preukaz vybavíte na počkanie za nezmenený správny poplatok, t.j. 6,50 €.

UPOZORNENIE: Žiadosť o výpis z evidenčnej karty vodiča fyzická osoba môže podať ktorémukoľvek orgánu Policajného zboru, ktorej sa informácia týka.