Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2022, utorok
 

Ako mám postupovať v prípade odcudzenia preukazu odbornej spôsobilosti?

13. 05. 2008

Prípad odcudzenia preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné oznámiť miestne príslušnému obvodnému oddeleniu Policajného zboru, ktoré vydá na základe prijatého oznámenia potvrdenie o oznámení skutku alebo zápisnicu o podaní oznámenia. Podľa § 20a ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti, ak preukaz stratil platnosť odcudzením, vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa neplatného preukazu a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie s platnosťou podľa preukazu, za ktorý sa nový preukaz vydáva.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2
812 72 Bratislava 1.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je možné podať aj osobne na adrese:

Úrad SBS - Prezídium Policajného zboru
Sibírska 26
Bratislava

Prílohy žiadosti:

  • potvrdenie o oznámení skutku, resp. zápisnica o podaní oznámenia,
  • správny poplatok 16,50 Eur.
Žiadosť je možné zaslať aj elektronickými prostriedkami. V takomto prípade stačí zaslať len žiadosť uvedenú v odkaze "Tlačivá na stiahnutie". Pri podaní žiadosti elektronickými prostriedkami sa platí správny poplatok znížený o 50 %, t.j. 8,- eur.

Vzor žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v pripade jeho odcudzenia je možné stiahnuť v odkaze "Tlačivá na stiahnutie".
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident PZ

Štefan HamranŠTEFAN HAMRAN, prezident PZ
»viac informácií

Fotogalérie