Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2023, piatok
 

Ako mám postupovať v prípade straty preukazu odbornej spôsobilosti?

13. 05. 2008

Ak platnosť preukazu odbornej spôsobilosti zanikla stratou podľa § 20a ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti, vydá ministerstvo nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa neplatného preukazu a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie s platnosťou podľa preukazu, za ktorý sa nový preukaz vydáva.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
Úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2
812 72 Bratislava 1.

Žiadosť je možno podať aj osobne na úrade súkromných bezpečnostných služieb Prezidia Policajného zboru

Sibírska 26
Bratislava

Prílohy žiadosti:

  • čestné vyhlásenie o strate (čestné vyhlásenie podávané podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musí byť vlastnoručne podpísané pred správnym orgánom osobou, ktorá ho podáva, alebo osvedčené notárom či iným príslušným orgánom),
  • správny poplatok (správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je 16,50 Eur.
Žiadosť je možné zaslať aj elektronickými prostriedkami. V takomto prípade stačí zaslať len žiadosť uvedenú v odkaze "Tlačivá na stiahnutie". Pri podaní žiadosti elektronickými prostriedkami sa platí správny poplatok znížený o 50 %, t.j. 8,- eur.

Vzor žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v prípade jeho straty si môžete stiahnuť v odkaze "Tlačivá na stiahnutie".

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident PZ

Štefan HamranŠTEFAN HAMRAN, prezident PZ
»viac informácií

Fotogalérie