Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok, archívne pomôcky a opisy

Zoznam archívnych fondov a zbierok Štátneho archívu v Trnave:

Prezeranie archívnych fondov a zbierok Štátneho archívu v Trnave v Elektronickom archíve Slovenska


Z dôvodu sprístupňovania sú nedostupné fondy/fondové oddelenia

Daňová správa v Trnave

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave

Magistrát mesta Trnava

  • Oddelenie Listiny
  • Oddelenie Processualia
  • Oddelenie Testimoniales
  • Oddelenie Missiles

Obchodné grémium v Trnave

Odborné spoločenstvo hostinských a kaviarnikov v Trnave

Spolok trnavských ostrostrelcov

Z dôvodu fyzického stavu dokumentov sa na štúdium nepredkladajú fondy/fondové oddelenia 

Cechy v Trnave

Magistrát mesta Trnava

  • Oddelenie Inquisitiones

Knižnica - zbierka novín a časopisov

  • časopis Nové Slovensko

Archívne pomôcky fondov a zbierok Štátneho archívu v Trnave

Finančná správa

Daňový úrad v Trnave 1920 - 1949 - Inventár (PDF, 40 MB) (MIKUŠOVÁ, Miriam; Trnava 2008)

Okresná správa do roku 1945

Okresný úrad v Hlohovci 1923 - 1944 - Inventár (PDF, 36 MB) (RYBÁR, František - ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1969)

Okresný úrad v Piešťanoch 1923 - 1944 - Inventár (PDF, 34 MB) (J. Šimončič, F. Halada, M. Šlamborová; Trnava 1963)

Okresný úrad v Trnave 1923 - 1944 - Inventár (1. časť) (PDF, 33 MB) (J. Šimončič, F. Halada, F. Rybár, M. Šlamborová; Trnava 1963)

Okresný úrad v Trnave 1923 - 1944 - Inventár (2. časť) (PDF, 31 MB) (J. Šimončič, F. Halada, F. Rybár, M. Šlamborová; Trnava 1963)

Okresný úrad v Trnave 1923 - 1944 - Inventár (dodatky)  (PDF, 4 MB)

Školský inšpektorát v Hlohovci, Piešťanoch a Trnave (1875) 1919 - 1949 (1953) - Inventár (PDF, 11 MB) (JANITOROVÁ, Viera - PLUHÁROVÁ, Gabriela; Trnava 1987)

Okresné národné výbory

Komisia rady ONV v Trnave II pre udeľovanie Pamätnej medaily ku 20. výročiu SNP a 20. výročiu oslobodenia Československa (1964 - 1965) - Inventár (PDF, 11 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef - Štofková, Juliana; Trnava 1987)

Okresný národný výbor v Hlohovci 1945 - 1960 - Inventár (PDF, 29 MB) (CVIK, Jozef - HOLOŠOVÁ, Alžbeta - JANITOROVÁ, Viera - PLUHÁROVÁ, Gabriela - RYBÁR, František; Trnava 1987)

Okresný národný výbor v Piešťanoch 1945 - 1960 - Inventár (1. časť) (PDF, 33 MB) (DUNAJSKÁ, Anna - ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária; Trnava 1986)

Okresný národný výbor v Piešťanoch 1945 - 1960 - Inventár (2. časť) (PDF, 26 MB) (DUNAJSKÁ, Anna - ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária; Trnava 1986)

Okresný národný výbor - Trnava I 1945 - 1960 - Inventár (PDF, 27 MB) (ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária; Trnava 1983)

Okresný národný výbor v Trnave, katalóg prezidiálnych spisov 1945 - 1948 (1. časť) (PDF, 25 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária - HOLOŠOVÁ, Alžbeta - ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1975)

Okresný národný výbor v Trnave, katalóg prezidiálnych spisov 1945 - 1948 (2. časť) (PDF, 24 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária - HOLOŠOVÁ, Alžbeta - ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1975)

Okresný národný výbor v Trnave, katalóg prezidiálnych spisov 1945 - 1948 (3. časť) (PDF, 10 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária - HOLOŠOVÁ, Alžbeta - ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1975)

Okresný národný výbor v Trnave - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva - pozemková reforma II 1945 - 1947 - Čiastkový inventár (PDF, 3 MB) (ŠULEK, Ján; Trnava 1984)

Okresný národný výbor v Trnave - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva -výkup pozemkov podľa zákona č.45/1948 Zb. (1946) 1949 - 1975 - Čiastkový inventár (PDF, 15 MB) (ŠRIBRÁNYIOVÁ, Mária; Trnava 1987)

Okresný národný výbor v Trnave - odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva -výkup pozemkov podľa zákona č.45/1948 Zb. (1946) 1949 - 1975 - menný zoznam (PDF, 5 MB) (ŠRIBRÁNYIOVÁ, Mária; Trnava 1987)

Okresný národný výbor - Trnava II - plánovací odbor 1960 - 1976 - dočasný čiastkový inventár (1. časť) (PDF, 27 MB) (RAJNIC, Jozef -ŠTOFKOVÁ, Julianna; Trnava 1989)

Okresný národný výbor - Trnava II - plánovací odbor 1960 - 1976 - dočasný čiastkový inventár (2. časť) (PDF, 24 MB) (RAJNIC, Jozef -ŠTOFKOVÁ, Julianna; Trnava 1989)

Okresný národný výbor v Trnave, vnútorný odbor - priestupkové spisy Komisie pre ochranu verejného poriadku 1960 - 1979 - Čiastkový inventár (PDF, 3 MB) (ŠTOFKOVÁ, Julianna; Trnava 1988)

Zápisnice rád a plén okresného národného výboru v Hlohovci, Piešťanoch a Trnave I 1945 - 1960 a Trnave II 1960 - 1990 - Súpis (PDF, 13 MB) (CVIK, Jozef - ŠiŠKA, František - ŠTOFKOVÁ, Julianna; Trnava 1986)

Mestská a obecná správa do roku 1945

Mestečko Leopoldov 1668 - 1920 - Inventár archívu obce (PDF, 2 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; 1963)

Daňové knihy Magistrátu mesta Trnavy 1529 - 1922 - Inventár (PDF, 24 MB)(HOLOŠOVÁ, Alžbeta; Trnava 1974)

Magistrát mesta Trnavy (1238 - 1922) III. spisy - registratúra r. 1500 - 1850 (PDF, 24 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1961)

Magistrát mesta Trnavy - Inventár listín z r. 1238 - 1841 (PDF, 43 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1957)

Magistrát mesta Trnavy -Testamenty 1511 - 1874 - Inventár (1. časť) (PDF, 15 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária; Trnava 1974)

Magistrát mesta Trnavy -Testamenty 1511 - 1874 - Inventár (2. časť) (PDF, 15 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária; Trnava 1974)

Magistrát mesta Trnavy -Testamenty 1511 - 1874 - Inventár (3. časť) (PDF, 18 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária; Trnava 1974)

Účtovné knihy Magistrátu mesta Trnavy 1394 - 1922 - Inventár (PDF, 23 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1974)

Zápisnice Magistrátu mesta Trnavy 1546 - 1922 - Inventár (PDF, 13 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1969)

Notárske úrady I - z obvodu Okresného úradu v Trnave - Inventár (PDF, 43 MB) (HALADA, František; Trnava 1978)

Notárske úrady II - z obvodu Okresného úradu v Hlohovci - Inventár (1. časť) (PDF, 27 MB) (RYBÁR, František - KUMIČÍKOVÁ, Anna; Trnava 1978)

Notárske úrady II - z obvodu Okresného úradu v Hlohovci - Inventár (2. časť) (PDF, 43 MB) (RYBÁR, František - KUMIČÍKOVÁ, Anna; Trnava 1978)

Notárske úrady II - z obvodu Okresného úradu v Hlohovci - Inventár (3. časť) (PDF, 45 MB) (RYBÁR, František - KUMIČÍKOVÁ, Anna; Trnava 1978)

Notárske úrady II - z obvodu Okresného úradu v Hlohovci - Inventár (4. časť) (PDF, 35 MB) (RYBÁR, František - KUMIČÍKOVÁ, Anna; Trnava 1978)

Notárske úrady III - z obvodu Okresného úradu v Piešťanoch - Inventár (1. časť) (PDF, 45 MB) (HALADA, František; Trnava 1978)

Notárske úrady III - z obvodu Okresného úradu v Piešťanoch - Inventár (2. časť) (PDF, 25 MB) (HALADA, František; Trnava 1978)

Mestská a obecná správa v rokoch 1945 - 1990

Mestský národný výbor v Leopoldove 1951 - 1990 - Inventár (PDF, 10 MB) (POSPÍŠILOVÁ, Gabriela; Trnava 1997)

Justícia

Trestnica Leopodov 1924 - 1954 - Inventár (1. časť) (PDF, 31 MB) (MORÁVEK, Štefan; Bratislava 1962)

Trestnica Leopodov 1924 - 1954 - Inventár (2. časť) (PDF, 30 MB) (MORÁVEK, Štefan; Bratislava 1962)

Priemysel

Inventár k fondu Bratia Štefankovia, továreň na hospodárske stroje, váhy, matky a zlieváreň kovov, Hlohovec - rok 1943 - 1950 (ŠKULTÉTY, Anton; Trenčín 1967) (PDF, 2 MB)

Finančníctvo a družstevníctvo

Združený inventár k fondom potravných družstiev okresu Trnava (PDF, 8 MB) (PAVLOVIČ, Šimon - FEJA, Ján; Bratislava 1964)

Odborové hnutie

Okresné združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Hlohovci, Piešťanoch a Trnave 1947 - 1952 - Združený inventár (PDF, 21 MB) (HERMANSKÁ, Eva; Trnava 1989)

Veda, kultúra a osveta a šport

Hospodársko-priemyselná výstava v Trnave 1924 (Inventár) (PDF, 2 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1961)

Krajové divadlo v Trnave (1959) 1960 - 1965 / Stála scéna v Trnave 1965 - 1974 / Divadlo pre deti a mládež v Trnave 1974 - 1990 - Združený inventár (PDF, 8 MB) (ŠIŠKOVÁ, Michaela; Bratislava 2014)

Redakcia "Trnavský hlas" 1959 - 1968 - Inventár (PDF, 3 MB) (ODNOGOVÁ, Antónia; Trnava 1969)

Verejná knižnica mesta Trnavy 1927 - 1951 - Inventár fondu (PDF, 2 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1961)

Školstvo

Gymnázium v Trnave 1796 - 1953 - Inventár (PDF, 29 MB) (KUMIČÍKOVÁ, Anna - ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1984)

Komenského ústav v Košiciach 1919 - 1952 - Inventár (PDF, 30 MB) (MORÁVEK, Štefan; Nitra 1969)

Štátna odborná škola pre ženské povolania v Trnave 1927 - 1950 - Inventár (PDF, 3 MB) (KUMIČÍKOVÁ, Anna; Trnava 1972)

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Okresná starostivosť o mládež v Hlohovci, Piešťanoch a Trnave (1923) 1939 - 1947 (1950) - Inventár (PDF, 5 MB) (HOLOŠOVÁ, Alžbeta - PLUHÁROVÁ, Gabriela; Trnava 1986)

Trnavská detská opatrovňa 1832 - 1863 - Inventár fondu (PDF, 11 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1970)

Náboženské organizácie

Františkánsky kláštor v Trnave 1691 - 1940 - Inventár (PDF, 2 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária - HOLOŠOVÁ, Alžbeta - ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1975)

Pravoslávna cirkev v Trnave 1748 - 1840 - Inventár fond (PDF, 1 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1956)

Rody a panstvá

Archív rodiny Zamoyski z Brestovian - Inventár 1572 - 1928 (PDF, 36 MB) (BALOGH, Adam; Bratislava 1979)

Panstvo Ostrý Kameň - Inventár (1582) 1662 - 1930 (PDF, 31 MB) (BALOGH, Adam; Bratislava 1978)

Rodiny a osoby

Pozostalosť Ernesta Schumeru 1883 - 1959 (1962) - Inventár (PDF, 6 MB) (HOLOŠOVÁ, Alžbeta - DUNAJSKÁ, Anna; Trnava 1977)

Záujmové organizácie a spolky

Cirkevný hudobný spolok v Trnave (1753) 1833 - 1969 - Zbierka hudobnín (1. časť) (PDF, 22 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária - DUNAJSKÁ, Anna; Trnava 1979)

Cirkevný hudobný spolok v Trnave (1753) 1833 - 1969 - Zbierka hudobnín (2. časť) (PDF, 15 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária - DUNAJSKÁ, Anna; Trnava 1979)

Cirkevný hudobný spolok v Trnave (1753) 1833 - 1969 - Zbierka hudobnín (3. časť) (PDF, 14 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária - DUNAJSKÁ, Anna; Trnava 1979)

Cirkevný hudobný spolok v Trnave (1753) 1833 - 1969 - Zbierka hudobnín (4. časť) (PDF, 11 MB) (BOTŤÁNKOVÁ, Mária - DUNAJSKÁ, Anna; Trnava 1979)

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v trnave 1868 - 1950 (1952) - Inventár (PDF, 10 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1962)

Hudobná mládež - Cantica Nova pri Gymnáziu v Trnave 1969 - 1980 - Inventárny súpis (PDF, 3 MB) (HERMANSKÁ, Eva; Trnava 1987)

Hudobný spolok v Trnave 1753 - 1969 - Zbierka hudobnín - Inventár (1. časť) (PDF, 40 MB) (DUNAJSKÁ, Anna - ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária; Trnava - Bratislava 1982)

Hudobný spolok v Trnave 1753 - 1969 - Zbierka hudobnín - Inventár (2. časť) (PDF, 46 MB) (DUNAJSKÁ, Anna - ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária; Trnava - Bratislava 1982)

Maďarský všeobecnovzdelávací spolok v Bratislave, pobočka v Trnave 1886 - 1917 (PDF, 1 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1961)

Zbierky

Filmy (1238) - 1970 - Inventár (PDF, 9 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1971)

Filmy II - Inventár (prírastky vo filmotéke za roky 1971 - 1979) (PDF, 6 MB) (DUNAJSKÁ, Anna; Trnava 1980)

Fotografie (1238) - 1970 - Inventár (PDF, 3 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1971)

Fotografie - zbierka II - Inventár (PDF, 3 MB) (ROHÁČ, Juraj; Trnava 1980)

Manuscripty (14. st. - 1854) - Inventár (Zbierka rukopisov) (PDF, 1 MB) (ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1961)

Pečatidlá a pečiatky 14. stor. - 1960 - Inventár (PDF, 17 MB) (KUMIČÍKOVÁ, Anna - ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1971)

Pečatidlá a pečiatky II - Inventár (1. časť) (PDF, 32 MB) (ROHÁČ, Juraj; Trnava 1980)

Pečatidlá a pečiatky II - Inventár (2. časť) (PDF, 45 MB) (ROHÁČ, Juraj; Trnava 1980)

Pečatidlá a pečiatky III 1610 - 1980 - Inventár (PDF, 40 MB) (HOLOŠOVÁ, Alžbeta - PLUHÁROVÁ, Gabriela; Trnava 1986)

Plagáty 1862 - 1988 I. - Inventár zbierky (1. časť) (PDF, 29 MB) (POSPÍŠILOVÁ, Gabriela - ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1990)

Plagáty 1862 - 1988 I. - Inventár zbierky (2. časť) (PDF, 32 MB) (POSPÍŠILOVÁ, Gabriela - ŠIMONČIČ, Jozef; Trnava 1990)

Plagáty II. 1949, 1954, 1988, 1989, 1990 - Inventár zbierky - dodatky (PDF, 728 kB) (Trnava 1991)

Plagáty III. 1993, 1994 - Inventár zbierky - dodatky (PDF, 2 MB) (Trnava 1994)

Štočky - Inventár (PDF, 4 MB) (KUMIČÍKOVÁ, Anna; Trnava 1980)

Súpis novín a časopisov (PDF, 7 MB) (MACURA, Roman; Trnava 2003)

Zbierka kalendárov (1583) 1799 - 1990 - Inventár (PDF, 5 MB) (HOLOŠOVÁ, Alžbeta - POSPÍŠILOVÁ, Gabriela; Trnava 1990)


Opisy fondov a zbierok Štátneho archívu v Trnave podľa medzinárodnej normy ISAD(G)

Advokátska kancelária Dr.Teofila Vadoviča v Trnave (1939 - 1949) (PDF, 543 kB)

Daňový úrad v Trnave I (1920 - 1949) (PDF, 551 kB)

Detská opatrovňa v Trnave (1832 - 1863) (PDF, 549 kB)

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave ((1785) 1868 - 2010) (PDF, 636 kB)

Dievčenské gymnázium v Trnave (1937 - 1951) (PDF, 626 kB)

Ernest Schumera, osobný fond (1883 - 1959 (1962)) (PDF, 455 kB)

Františkáni v Trnave ((1500) 1691 - 1940 (1948)) (PDF, 604 kB)

Gymnázium Jána Hollého v Trnave (1784 - 2000) (PDF, 466 kB)

Hudobná mládež a Cantica Nova (spevácky zbor) pri Gymnáziu v Trnave (1969 - 1980) (PDF, 536 kB)

Jednotný zväz slovenských roľníkov, okresné združenie v Hlohovci (1947 - 1952) (PDF, 545 kB)

Jednotný zväz slovenských roľníkov, okresné združenie v Piešťanoch ((1934) 1947 - 1952) (PDF, 545 kB)

Jednotný zväz slovenských roľníkov, okresné združenie v Trnave ((1932) 1947 - 1952) (PDF, 543 kB)

Maďarský všeobecnovzdelávací spolok v Bratislave, pobočka v Trnave ((1856) 1886 - 1917) (PDF, 538 kB)

Mestečko Leopoldov ((1668) 1686 - 1869 (1932)) (PDF, 611 kB)

Mestská plynáreň v Trnave (1900 - 1931 (1945)) (PDF, 612 kB)

Magistrát mesta Trnava (1238 - 1922 (1928))

- oddelenie Daňové knihy (PDF, 545 kB)

- oddelenie Listiny (PDF, 581 kB)

- oddelenie Listy Trnavy (PDF, 422 kB)

- oddelenie Missiles (PDF, 431 kB)

- oddelenie Testamenty (PDF, 437 kB)

- oddelenie Účtovné knihy (PDF, 539 kB)

- oddelenie Zápisnice Magistrátu mesta Trnava (PDF, 451 kB)

Mestský národný výbor v Leopoldove (1951 - 1990 (1992)) (PDF, 469 kB)

Notársky úrad v Dobrej Vode ((1875) 1921 - 1945 (1950)) (PDF, 539 kB)

Notársky úrad v Drahovciach (1883 - 1945) (PDF, 539 kB)

Notársky úrad v Hlohovci (1866 - 1945 (1949)) (PDF, 435 kB)

Obvodný notársky úrad v Banke (1889 - 1945 (1951)) (PDF, 539 kB)

Obvodný notársky úrad v Bohuniciach (1910 - 1944 (1950)) (PDF, 434 kB)

Obvodný notársky úrad v Boleráze (1887 - 1942 (1952)) (PDF, 533 kB)

Obvodný notársky úrad v Červeníku ((1853) 1901 - 1945 (1949)) (PDF, 522 kB)

Obvodný notársky úrad v Cíferi (1907 - 1944 (1952)) (PDF, 441 kB)

Obvodný notársky úrad v Dechticiach (1873 - 1945 (1950)) (PDF, 443 kB)

Obvodný notársky úrad v Dolnej Krupej (1894 - 1945 (1951)) (PDF, 441 kB)

Obvodný notársky úrad v Dolnom Lopašove (1884 - 1945 (1955)) (PDF, 513 kB)

Obvodný notársky úrad v Dvorníkoch (1890 - 1945 (1951)) (PDF, 436 kB)

Obvodný notársky úrad v Hlohovci - okolí (1890 - 1945 (1951)) (PDF, 441 kB)

Obvodný notársky úrad v Horných Orešanoch ((1827) 1877 - 1945 (1950)) (PDF, 541 kB)

Obvodný notársky úrad v Horných Otrokovciach (1862 - 1945 (1950)) (PDF, 439 kB)

Obvodný notársky úrad v Horných Zeleniciach (1895 - 1945 (1950)) (PDF, 439 kB)

Obvodný notársky úrad v Chtelnici (1892 - 1945 (1950)) (PDF, 535 kB)

Obvodný notársky úrad v Krakovanoch (1860 - 1945) (PDF, 536 kB)

Obvodný notársky úrad v Leopoldove (1870 - 1945 (1951)) (PDF, 540 kB)

Obvodný notársky úrad v Piešťanoch (1825 - 1945 (1951)) (PDF, 512 kB)

Obvodný notársky úrad v Ružindole (1895 - 1945 (1951)) (PDF, 542 kB)

Obvodný notársky úrad v Smoleniciach (1901 - 1945) (PDF, 457 kB)

Obvodný notársky úrad v Suchej nad Parnou (1899 - 1945 (1954)) (PDF, 458 kB)

Obvodný notársky úrad v Trakoviciach (1884 - 1945 (1951)) (PDF, 559 kB)

Obvodný notársky úrad v Trstíne (1888 - 1945 (1954)) (PDF, 458 kB)

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Kostoľanoch ((1805) 1890 - 1945 (1952)) (PDF, 513 kB)

Obvodný notársky úrad vo Veselom (1892 - 1945) (PDF, 435 kB)

Obvodný notársky úrad vo Vrbovom (1867 - 1945 (1952)) (PDF, 436 kB)

Okresná starostlivosť o mládež v Hlohovci ((1923) 1930 - 1947 (1949)) (PDF, 621 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]