Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Knižnica

Súčasťou archívu je aj odborná knižnica, ktorá má 9 155 knižných zväzkov a niekoľko desiatok titulov odborných i regionálnych periodík. Základ knižnice tvoria pôvodné úradné knižnice mestského archívu v Trnave a Okresných archívov v Hlohovci, v Piešťanoch a v Trnave, ktoré boli postupne doplnené aj o časti úradných knižníc niektorých pôvodcov archívnych fondov (po ich zrušení) a o knižnice z osobných pozostalostí (rod. Zamoyski z Malých Brestovian, prof. Št. Zlatoš, A. Leiherová, P. Horniak, J. Mazúr, J. Šimončič).

Knižničný fond obsahuje najmä právnickú literatúru a literatúru z odboru histórie, pomocných vied historických a archívnictva. Súčasťou tohto fondu je aj rozsiahla séria právnych noriem od roku 1850 (zbierky zákonov a nariadení, rôzne vestníky a úradné noviny), teologická i klasická literatúra z 18. a 19. storočia, encyklopédie, rôzne náučné a jazykové slovníky, bibliografie, pramenné edície, zbierka regionálnej tlače.

Knižnica je sprístupnená formou autorského katalógu, čiastočne aj systematicky.

Knižnica archívu je neverejnou knižnicou, jej knižničný a časopisecký fond môžu využívať bádatelia pri štúdiu v archíve. Štúdium literatúry, novín a časopisov je možné iba prezenčne v bádateľni archívu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]