Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 
Polícia / Krajské riaditeľstvá PZ / KR PZ v Žiline / Okresné riaditeľstvá / OR PZ Dolný Kubín / Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Dolný Kubín

Stránkové dni na pracoviskách OR PZ Dolný Kubín

OR PZ Čadca  |  OR PZ Dolný Kubín  |  OR PZ Liptovský Mikuláš  |  OR PZ Martin  |  OR PZ Ružomberok  |  OR PZ Žilina

Klientske centrá od stredy 20.05.2020 v plnej prevádzke

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch, čiže klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom. V klientskom centre rešpektujte pokyny supervízora.

Ďakujeme za to, že ste zodpovední a disciplinovaní.

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva

     Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne s platnosťou od 15. marca 2018 na úseku dopravného inžinierstva Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne zriadilo stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení a dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií v dňoch pondelok a streda v čase od 13.00 hodiny do 15.00 hodiny.

     Konzultácie počas stránkových dní budú vykonávané na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Dolnom Kubíne so sídlom na Ul. Pelhřimovská 2054/6.

Oznámenie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne oznamuje imobilným občanom a osobám, ktoré ich sprevádzajú a potrebujú sa dostať do priestorov budovy okresného riaditeľstva Policajného zboru za účelom vybavenia vlastných žiadostí na oddelení dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz), na evidencii vozidiel Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín (prihlasovanie, odhlasovanie a prehlasovanie vozidiel a ďalšie zmeny), návšteva Obvodného  oddelenia Policajného zboru  Dolný Kubín, odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva, aby sa kontaktovali u pracovníka na telefónnom čísle 0961433705, ktorý zabezpečí prepravu imobilnej osoby do priestorov oddelenia dokladov a ďalších časti budovy za pomoci technického zariadenia („SCHODOLEZU“), alebo fyzického prenesenia takejto osoby.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne imobilným osobám a ich sprievodným osobám   zároveň oznamuje, že ich žiadosť o  vybavenia osobných dokladov (vodičský preukaz, občiansky preukaz a cestovný pas) je možné zrealizovať v mieste bydliska imobilnej osoby, po predchádzajúcom dohodnutí sa na telefónnom čísle          0961-43-3410, 3422, 3423, prípadne e-mailom orpzdk@minv.sk alebo faxom 0961-43-3109.

Na vyššie uvedených kontaktoch je možné dohodnúť aj iné stretnutia imobilných občanov so zamestnancami Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne.

Oznámenie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne oznamuje imobilným občanom a osobám, ktoré ich sprevádzajú a potrebujú sa dostať do priestorov budovy Policajného zboru v Nižnej za účelom vybavenia vlastných žiadostí na oddelení dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz), na evidencii vozidiel Okresného dopravného inšpektorátu Tvrdošín (prihlasovanie, odhlasovanie a prehlasovanie vozidiel a ďalšie zmeny) a návšteva odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva, aby sa kontaktovali u pracovníka na telefónnom čísle 0961433705, ktorý zabezpečí prepravu imobilnej osoby do priestorov budovy Policajného zboru.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne imobilným osobám a ich sprievodným osobám   zároveň oznamuje, že ich žiadosť o  vybavenia osobných dokladov (vodičský preukaz, občiansky preukaz a cestovný pas) je možné zrealizovať v mieste bydliska imobilnej osoby, po predchádzajúcom dohodnutí sa na telefónnom čísle          0961-43-3410, 3575, 3564, prípadne e-mailom orpzdk@minv.sk alebo faxom 0961-43-3109.

Na vyššie uvedených kontaktoch je možné dohodnúť aj iné stretnutia imobilných občanov so zamestnancami Okresného dopravného inšpektorátu Tvrdošín a oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Dolný Kubín – vysunuté pracovisko Tvrdošín. 

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

OR PZ Dolný Kubín
Bysterecká 2067/5

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Cestovné doklady:

OR PZ Dolný Kubín
Bysterecká 2067/5

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

 08:00-15:00

08:00-14:00
      

Zbrojné preukazy:

OR PZ Dolný Kubín
Bysterecká 2067/5

08:00-15:00

08:00-12:00

08:00-17:00

 nestránkový deň

08:00-14:00
      

Vodičské preukazy:

OR PZ Dolný Kubín
Bysterecká 2067/5

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

 08:00-15:00

08:00-14:00
      

Evidencia vozidiel:

OR PZ Dolný Kubín
Bysterecká 2067/5

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko OR PZ v Dolnom Kubíne
Námestovo

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

Mestský úrad Námestovo 029 01
Cyrila a Metoda 329/6

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Cestovné doklady:

Mestský úrad Námestovo 029 01
Cyrila a Metoda 329/6

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Vodičské preukazy:

Mestský úrad Námestovo 029 01
Cyrila a Metoda 329/6

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

  

Zbrojné preukazy: 

Námestovo 029 01, Mláka 7/5

08:00-15:00

08:00-12:00

 

08:00-17:00

nestránkový deň

08:00-14:00

 

Evidencia vozidiel: 

Námestovo 029 01, Mláka 7/5

 08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

Klientské centrum

Okresný úrad Tvrdošín, Medvedzie č.  132/I,

027 44 Tvrdošín

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

 

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Cestovné doklady:

 

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Vodičské preukazy:

 

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

  

Evidencia vozidiel:  

 

08:00-15:00

 08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

KLIENTSKÉ CENTRUM

OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN, MEDVEDZIE Č.  132/I,

027 44 TVRDOŠÍN

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy