Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 
Polícia / Krajské riaditeľstvá PZ / KR PZ v Žiline / Okresné riaditeľstvá / OR PZ Žilina / Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Žilina

Stránkové dni na pracoviskách OR PZ Žilina

Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8.00 hod. do 11.00 hod. každý pracovný deň.  

Od 1. apríla 2020 dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská k dispozícii od 13.00 do 16.00 hodiny.

  • Pondelok 8:00 – 11:00
  • Utorok 8:00 – 11:00
  • Streda 13:00 – 16:00  
  • Štvrtok 8:00 – 11:00
  • Piatok  8:00 – 11:00

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. 

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline s platnosťou od 15. marca 2018 na úseku dopravného inžinierstva Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline zriadilo stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení a dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií v dňoch pondelok a streda v čase od 13.00 hodiny do 15.00 hodiny.

Konzultácie počas stránkových dní budú vykonávané na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Žiline so sídlom na Ul. Veľká Okružná 31.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline oznamuje občanom, že v súvislosti s otvorením Klientskeho centra pri Okresnom úrade Žilina (EUROPALACE, Obchodná ulica – Vysokoškolákov 8556/33B) budú služby dopravného inšpektorátu od 30. októbra 2017 prístupné občanom na danej adrese.

 

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:
Pracovisko vydáva aj alternatívne autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR

Okresný úrad Žilina                            

Klientské centrum
ul. Obchodná-Vysokoškolákov 8556/33B   Žilina

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Cestovné doklady:

Okresný úrad Žilina                           

Klientské centrum
ul. Obchodná-Vysokoškolákov 8556/33B   Žilina

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Zbrojné preukazy:

OR PZ v Žiline
ul.Veľká Okružná č. 31

08:00-15:00

08:00-12:00

08:00-17:00

nestránkový deň

08:00-14:00

      

Vodičské preukazy:

Okresný úrad Žilina                                

Klientské centrum
ul. Obchodná-Vysokoškolákov 8556/33B   Žilina

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

           
           

Pracovisko Okresný dopravný inšpektorát - Evidencia vozidiel: 

                                            

Okresný úrad Žilina                                   

Klientské centrum
ul. Obchodná-Vysokoškolákov 8556/33B   Žilina

Pondelok

08:00-15:00

Utorok

08:00-15:00

Streda

08:00-17:00

Štvrtok

08:00-15:00

Piatok

08:00-14:00

 

 

                         

 

 

 

 

 

  

 

Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline
Bytča

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

Okresný úrad Bytča
Klientské centrum
Zámok 104
Bytča 014 01

08:00-15:00 P

08:00-15:00 P

08:00-17:00 P

08:00-15:00 P

08:00-14:00 P

      

Cestovné doklady:

Okresný úrad Bytča
Klientské centrum
Zámok 104
Bytča 014 01

08:00-15:00 P

08:00-15:00 P

08:00-17:00 P

08:00-15:00 P

08:00-14:00 P

      

Vodičské preukazy:

Okresný úrad Bytča
Klientské centrum
Zámok 104
Bytča 014 01

08:00-15:00 P

08:00-15:00 P

08:00-17:00 P

08:00-15:00 P

08:00-14:00 P

  

Pracovisko Okresný dopravný inšpektorát v Bytči OR PZ v Žiline -Evidencia vozidiel:                                                                                      

Bytča  014 01                
1. mája 55/20

Pondelok

08:00-15:00 P

  

Utotok

08:00-15:00 P

        

Streda

08:00-17:00 P

    

Štvrtok

08:00-15:00 P

   

Piatok

08:00-14:00

P - prestávka v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod. len v prípade nedostatočného počtu zamestnancov

Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline
Rajec

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

Rajec 015 01
Nám. SNP 2/2

-

09:00-12:30

-

09:00-12:30

-

      

Cestovné doklady:

Rajec 015 01
Nám. SNP 2/2

-

09:00-12:30

-

09:00-12:30

-

      

Vodičské preukazy:

Rajec 015 01
Nám SNP 2/2

-

09:00-12:30

-

09:00-12:30

-

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy