Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 
Polícia / Krajské riaditeľstvá PZ / KR PZ v Žiline / Okresné riaditeľstvá / OR PZ Žilina / Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Žilina

Stránkové dni na pracoviskách OR PZ Žilina

 V súvislosti s dňami pracovného pokoja počas sviatkov  bude rozsah stránkových dní a stránkových hodín v týždni na vybavovanie žiadostí občanov súvisiacich s výkonom štátnej správy v oblasti vydávania dokladov a vedenia evidencie vozidiel upravený následovne:

  • pondelok 23. decembra 2019 v čase od 8:00 do 13:00 hod.
  • utorok 31. decembra 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod.

 

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline s platnosťou od 15. marca 2018 na úseku dopravného inžinierstva Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline zriadilo stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení a dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií v dňoch pondelok a streda v čase od 13.00 hodiny do 15.00 hodiny.

Konzultácie počas stránkových dní budú vykonávané na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Žiline so sídlom na Ul. Veľká Okružná 31.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline oznamuje občanom, že v súvislosti s otvorením Klientskeho centra pri Okresnom úrade Žilina (EUROPALACE, Obchodná ulica – Vysokoškolákov 8556/33B) budú služby dopravného inšpektorátu od 30. októbra 2017 prístupné občanom na danej adrese.

Agenda overovania výrobných čísel motorových vozidiel kategórie -  osobné a motocykle, je občanom dostupná počas pracovných dní denne podľa úradných hodín klientskeho centra (pondelok, utorok a štvrtok od 08.00-15.00, streda od 08.00-17.00 a piatok od 08.00-14.00).

Ostatné kategórie vozidiel (dodávkové, nákladné, autobusy, traktory, pracovné stroje a s pohonom LPG ) budú vybavované aj naďalej na Rosinskej ceste 7, Žilina podľa nasledujúceho harmonogramu: pondelok – streda (09.00-10.00, 13.00-14.00) a piatok 09.00-10.00.

 

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:
Pracovisko vydáva aj alternatívne autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR

Okresný úrad Žilina                            

Klientské centrum
ul. Obchodná-Vysokoškolákov 8556/33B   Žilina

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Cestovné doklady:

Okresný úrad Žilina                           

Klientské centrum
ul. Obchodná-Vysokoškolákov 8556/33B   Žilina

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

      

Zbrojné preukazy:

OR PZ v Žiline
ul.Veľká Okružná č. 31

08:00-15:00

08:00-12:00

08:00-17:00

nestránkový deň

08:00-14:00

      

Vodičské preukazy:

Okresný úrad Žilina                                

Klientské centrum
ul. Obchodná-Vysokoškolákov 8556/33B   Žilina

08:00-15:00

08:00-15:00

08:00-17:00

08:00-15:00

08:00-14:00

           
           

Pracovisko Okresný dopravný inšpektorát - Evidencia vozidiel: 

                                            

Okresný úrad Žilina                                   

Klientské centrum
ul. Obchodná-Vysokoškolákov 8556/33B   Žilina

Pondelok

08:00-15:00

Utorok

08:00-15:00

Streda

08:00-17:00

Štvrtok

08:00-15:00

Piatok

08:00-14:00

 

 

                         

 

 

 

 

 

  

 

Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline
Bytča

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

Okresný úrad Bytča
Klientské centrum
Zámok 104
Bytča 014 01

08:00-15:00 P

08:00-15:00 P

08:00-17:00 P

08:00-15:00 P

08:00-14:00 P

      

Cestovné doklady:

Okresný úrad Bytča
Klientské centrum
Zámok 104
Bytča 014 01

08:00-15:00 P

08:00-15:00 P

08:00-17:00 P

08:00-15:00 P

08:00-14:00 P

      

Vodičské preukazy:

Okresný úrad Bytča
Klientské centrum
Zámok 104
Bytča 014 01

08:00-15:00 P

08:00-15:00 P

08:00-17:00 P

08:00-15:00 P

08:00-14:00 P

  

Pracovisko Okresný dopravný inšpektorát v Bytči OR PZ v Žiline -Evidencia vozidiel:                                                                                      

Bytča  014 01                
1. mája 55/20

Pondelok

08:00-15:00 P

  

Utotok

08:00-15:00 P

        

Streda

08:00-17:00 P

    

Štvrtok

08:00-15:00 P

   

Piatok

08:00-14:00

P - prestávka v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod. len v prípade nedostatočného počtu zamestnancov

Oddelenie dokladov
vysunuté pracovisko OR PZ v Žiline
Rajec

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy:

Rajec 015 01
Nám. SNP 2/2

-

09:00-12:30

-

09:00-12:30

-

      

Cestovné doklady:

Rajec 015 01
Nám. SNP 2/2

-

09:00-12:30

-

09:00-12:30

-

      

Vodičské preukazy:

Rajec 015 01
Nám SNP 2/2

-

09:00-12:30

-

09:00-12:30

-

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy