Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Zameranie PSk služby dopravnej polície

Predmetová skupina služby dopravnej polície na Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť

  • v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu
  • v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu
  • a v ďalšom vzdelávaní policajtov

Vyučovací proces je realizovaný v súlade s profilom absolventa školy, štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom schváleným pre jednotlivé pre jednotlivé druhy, zamerania a formy štúdia.

Predmetová skupina služby dopravnej polície zabezpečuje výučbu predmetu dopravná polícia. Výučba predmetu prebieha podľa učebného plánu a učebných osnov, ktoré určuje školský vzdelávací program pre jednotlivé druhy, zamerania a formy štúdia.

Predmetová skupina služby dopravnej polície zabezpečuje aj výučbu v ďalšom vzdelávaní príslušníkov Policajného zboru na základe vzdelávacích projektov:

  • špecializovaný rekvalifikačný kurz so zameraním dopravná polícia,
  • kurz odbornej prípravy žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára,
  • doplňujúci kurz k dokumentovaniu dopravných priestupkov cestnými rýchlomermi MDC LTI 20-20 TruCam, MDC UltraLyte100LR, RAMER 7CCD-U, AD 9, AD 10 a MULTA RADAR
  • kurzy na získanie špeciálnej odbornej spôsobilosti pre príslušníkov PZ a zamestnancov MV SR na udelenie vodičských oprávnení na vedenie motorových vozidiel skupín B, T, C, D, C+D (AUTOŠKOLA).