Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2018, Sobota
 

Pre aplikáciu zákona

Usmernenie k § 10 ods. 1 písm.c,d (pozri tu (DOCX, 30 kB)).

Usmernenie k § 14 zákona (pozri tu (DOCX, 15 kB)).

Usmernenie k § 15 a § 24 ods. 2 zákona (pozri tu (DOCX, 18 kB)).

Usmernenie k § 16 zákona (pozri tu (DOCX, 15 kB)).

Usmernenie k § 18 zákona (pozri tu (PDF, 137 kB)).

Usmernenie k § 19 ods. 2 písm b zákona (pozri tu (PDF, 131 kB)).

Všeobecné a špecifické spôsoby rozpoznania neobvyklých obchodných operácií (pozri tu (PDF, 49 kB)).

Zoznamy sankcionovaných osôb (fyzických aj právnických) (pozri tu (DOCX, 16 kB)).

Usmernenie pre úverové inštitúcie k postupu pri phishingu resp. pharmingu (pozri tu (DOCX, 16 kB)).

Usmernenie pre advokátov týkajúce sa zneužitia klientského účtu (pozri tu (DOCX, 14 kB)).

Usmernenie pre úverové inštitúcie týkajúce sa daňových trestných činov s dopadom na štátny rozpočet členskej krajiny Európskej únie (pozri tu (PDF, 123 kB)).

Zaznamenaný prípad NOO ohľadom možného financovania terorozmu (pozri tu (PDF, 125 kB)).

Zaznamenaný prípad NOO pre predmet činnosti finančný prenájom (pozri tu (PDF, 120 kB)).

Usmernenie pre úverové inštitúcie týkajúce sa zneužitia EFT POS terminálov (pozri tu (PDF, 131 kB)).

Usmernenie pre úverové inštitúcie týkajúce sa falošných identifikačných dokladov (pozri tu (PDF, 126 kB)).

Zaznamenaný prípad NOO pre predmet činnosti prevádzkovateľ hazardnej hry (pozri tu (PDF, 124 kB)).

Usmernenie - advokát (pozri tu (PDF, 103 kB)).

Usmernenie - daňový poradca (pozri tu (PDF, 103 kB)).

Usmernenie - exekútor (pozri tu (PDF, 160 kB)).

Usmernenie - notár (pozri tu (PDF, 100 kB)).

Usmernenie - obchodník s drahými kameňmi a kovmi, starožitnosťami,kult. pamiatkami a pod. (pozri tu (PDF, 174 kB)).

Usmernenie - prevádzkovateľ hazardnej hry (pozri tu (PDF, 104 kB)).

Usmernenie - správcovia majetku, organizačný a ekonomický poradcovia (pozri tu (PDF, 348 kB)).

Usmernenie -ochrana pred financovaním terorizmu (pozri tu (PDF, 224 kB)).

Usmernenie -poštový podnik (pozri tu (PDF, 102 kB)).

Usmernenie -sprostredkovateľ predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (pozri tu (PDF, 164 kB)).

PEPS -usmernenie  (pozri tu (PDF, 24 kB)).

Pre úverové inštitúcie k jednotnému výkladu povinností vyplývajúcich z Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1781/2006 o údajoch o príkazcovi sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov zasielaných poskytovateľom platobných služieb príjemcu (pozri tu (PDF, 129 kB)).

Uplatňovanie zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich povinným osobám zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (pozri tu (PDF, 235 kB)).

  • Usmernenia pre povinné osoby v súvislosti s vyhláseniami FATF a MONEYVAL

Upozornenie pre podnikateľov vykonávajúcich obchod v hotovosti nad 15.000 EUR (pozri tu (PDF, 129 kB)).

Oznámenie pre povinné osoby týkajúce sa obsahových nedostatkov v hláseniach o neobvyklých obchodných operáciách (pozri tu (PDF, 124 kB)).

Usmernenie pre povinné osoby  v súvislosti v vyhlásením FATF z 22. októbra 2010 (pozri tu (PDF, 17 kB)).

Usmernenie pre povinné osoby  v súvislosti v vyhlásením FATF z 25. februára 2011 (pozri tu (PDF, 17 kB)).