Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2019, streda
 

Z denníkov analytiky: Máj 2019

23. 05. 2019

Na mikrokonferencii Parti-cipovanie odzneli naše skúsenosti s participatívnymi rozpočtami

Fotografia z minikonferencie ParticipovanieDňa 16. mája 2019 sa uskutočnila v Open Gallery na Baštovej 5 v Bratislave minikonferencia k návrhu Stratégie participácie detí a mladých ľudí v SR s názvom Party-cipovanie, ktorú organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti. Na minikonferencií sa hovorilo o tom, čo by sa malo od Stratégie očakávať, prezentovali sa dobré príklady zapájania mladých v praxi a zreflekotovala sa skúsenosť Nadácie otovorenej spoločnosti, ako aj iných organízácií, ako sa dá pripraviť typ dokumentu, ktorý by aktivity zapájania mladých podporoval. V rámci časti - školská participácia sme prezentovali našu skúsenosť s pilotným ročníkom participatívnych rozpočtov na stredných školách v TSK.

Fotografia z minikonferencie Participovanie

Vyhlásenie výsledkov participatívneho rozpočtu na Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom

Fotografia z vyhlasovania vysledkov participativneho rozpoctu na SPS v Novom meste nad Vahom 17. mája 2019 sa v Aule Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo slávnostne vyhlásenie výsledkov školského participatívneho rozpočtu. Po príhovoroch p. koordinátorky a p. riaditeľa vyhlásili 3 projekty s najvyšším počtom hlasov, ktoré budú podporené z poskytnutých finančných prostriedkov Trenčianského samosprávneho kraja.

Na prvom mieste sa umiestnil projekt so 138 hlasmi - FIFA na SPŠ (stolný futbal). Na druhom mieste sa umiestnil projekt so 131 hlasmi - Kotanges (biliard). Do sumy 1000€ sa zmestil aj tretí projekt s 99 hlasmi - Sedenie ako v bavlnke.

Fotografia z vyhlasovania vysledkov participativneho rozpoctu na SPS v Novom meste nad VahomFotografia z vyhlasovania vysledkov participativneho rozpoctu na SPS v Novom meste nad VahomFotografia z vyhlasovania vysledkov participativneho rozpoctu na SPS v Novom meste nad Vahom

O aktivitách NP Parti so zahraničnými hosťami z Bosny a Hercegoviny a Srbska

fotografia zo stretnutia so zahranicnou delegaciou z Bosny a HercegovinyPracovné stretnutie so zástupcami IUVENTY a zahraničnej delegácie z Bosny a Hercegoviny, ktorá zastrešovala mládež a pracovníkov s mládežou sa uskutočnilo 23. mája 2019 v sídle ÚSV ROS.  Témou stretnutia boli aktivity národného projektu NP PARTI zamerané na problematiku zapájania mladých ľudí do vecí verejných, ako aj do tvorby verejných politík (výstupy expertiek z Centra pre výskum etnicity a kultúry / téma: zapájanie zraniteľných skupín) a neformálne vzdelávacie aktivity v prostredí stredných a základných škôl zameraných na tému spoluúčasti, spolurozhodovania, participácie a participatívnych rozpočtov. Stretnutie otvorilo aj prepojenosť témy participácia s agendou Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Súčasne došlo k výmene skúseností s nasadzovaním zaujímavých iniciatív, projektov a programov, zameraných na aktívne občianstvo a participáciu do prostredia škôl na Slovensku, Bosne a Hercegovine.

fotografia zo stretnutia so zahranicnou delegaciou z Bosny a Hercegoviny  

 

Participatívny rozpočet v praxi na seminári Rady mládeže Slovenska

Fotografia zo semináru RMSVo štvrtok 30. mája 2019 sme boli v Galérií Umelka, Bratislava prezentovať naše particpatívne rozpočty na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Seminár pripravila Rada mládeže Slovenska na tému „možnosti participácie detí a mládeže v samosprávach“. Na podujatí sa zúčastnila aj koordinátorka Strednej umeleckej školy v Trenčíne a jedna z predkladateliek participatívneho projektu, ktoré prítomných zaujali svojimi skúsenosťami z celého procesu participatívnych rozpočtov na školách. Semináre budú pokračovať 6. júna 2019 v Prešove a 20. júna 2019 v Nitre.

Fotografia zo semináru RMSFotografia zo semináru RMSFotografia zo semináru RMS

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]