Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Z denníkov analytiky: Máj 2019

23. 05. 2019

Bude bratislavský Lamač ďalšou mestskou časťou s participatívnym rozpočtom?

Dňa 10. mája 2019 sme sa stretli so zástupcami Miestneho úradu Bratislava-Lamač, aby sme sa porozprávali o možnostiach zavedenia participatívneho rozpočtu v tejto mestskej časti. Po vzore iných mestských častí Bratislavy, ktoré majú so zapájaním občanov do rozdeľovania rozpočtu skúsenosť, ako napríklad Nové Mesto, Vajnory, Vrakuňa, Rusovce alebo Petržalka, sa zdá, že práve Lamač bude tou ďalšou. Zástupcovia Miestneho úradu Lamač boli veľmi otvorení i myšlienke zavedenia participatívneho rozpočtu na ZŠ. Napriek tomu, že nebudú prvou mestskou časťou Bratislavy s participatívnym rozpočtom, prvenstvo im bude možno patriť práve v zapájaní detí a mladých ľu

Na mikrokonferencii Parti-cipovanie odzneli naše skúsenosti s participatívnymi rozpočtami

Fotografia z minikonferencie ParticipovanieDňa 16. mája 2019 sa uskutočnila v Open Gallery na Baštovej 5 v Bratislave minikonferencia k návrhu Stratégie participácie detí a mladých ľudí v SR s názvom Party-cipovanie, ktorú organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti. Na minikonferencií sa hovorilo o tom, čo by sa malo od Stratégie očakávať, prezentovali sa dobré príklady zapájania mladých v praxi a zreflekotovala sa skúsenosť Nadácie otovorenej spoločnosti, ako aj iných organízácií, ako sa dá pripraviť typ dokumentu, ktorý by aktivity zapájania mladých podporoval. V rámci časti - školská participácia sme prezentovali našu skúsenosť s pilotným ročníkom participatívnych rozpočtov na stredných školách v TSK.

Fotografia z minikonferencie Participovanie

Komunálny ekonómovia diskutujú o participatívnom rozpočte

Dňa 16. mája 2019 sme na konferencii Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky v Hoteli Permon v Podbanskom vystúpili s príspevkom „Participatívne rozpočtovanie v samospráve“. V diskusnom paneli sme sedeli spolu so zástupcami mesta Banská Bystrica a Lučenec, ktorí prezentovali praktické skúsenosti s participatívnym rozpočtovaním zo svojich miest. Rozprávali sme o rozdieloch medzi participatívnym rozpočtom a dotačnou schémou, o úlohe poslancov a roli dobrovoľníctva v participatívnom procese, o príkladoch dobrej praxe, ale aj o tom, kam až participácia môže zájsť.  Na záver sme dali účastníkom do pozornosti pilotnú schému zavádzania participatívnych rozpočtov a pozvali ich na konferenciu do Trenčína, na ktorej sa téme participatívnych rozpočtov budeme venovať počas dvoch dní, 10-11. októbra 2019.

Vyhlásenie výsledkov participatívneho rozpočtu na Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom

Fotografia z vyhlasovania vysledkov participativneho rozpoctu na SPS v Novom meste nad Vahom 17. mája 2019 sa v Aule Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo slávnostne vyhlásenie výsledkov školského participatívneho rozpočtu. Po príhovoroch p. koordinátorky a p. riaditeľa vyhlásili 3 projekty s najvyšším počtom hlasov, ktoré budú podporené z poskytnutých finančných prostriedkov Trenčianského samosprávneho kraja.

Na prvom mieste sa umiestnil projekt so 138 hlasmi - FIFA na SPŠ (stolný futbal). Na druhom mieste sa umiestnil projekt so 131 hlasmi - Kotanges (biliard). Do sumy 1000€ sa zmestil aj tretí projekt s 99 hlasmi - Sedenie ako v bavlnke.

Fotografia z vyhlasovania vysledkov participativneho rozpoctu na SPS v Novom meste nad VahomFotografia z vyhlasovania vysledkov participativneho rozpoctu na SPS v Novom meste nad VahomFotografia z vyhlasovania vysledkov participativneho rozpoctu na SPS v Novom meste nad Vahom

Budú parti rozpočty aj v materských a základných školách v Liptovskom Mikuláši?

Dňa 22. mája 2019 sme sa na pozvanie zástupcov mesta Liptovský Mikuláš zúčastnili stretnutia riaditeľov materských a základných škôl v Liptovskom Mikuláši, kde sme spolu diskutovali o možnostiach zavedenia participatívnych rozpočtov na ich školách. Predstavili sme im, ako participatívny rozpočet v súčasnosti funguje na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji a rozprávali sme sa i o Portugalskom modeli podpory, kde na každá škola získava prostriedky do participatívneho rozpočtu podľa počtu žiakov, na základe kľúča 1 euro / žiak. Záujem riaditeľov o zavedenie procesu na ich školách bol veľký a zástupcov mesta utvrdil v zámere diskutovať počas leta o konkrétnych krokoch zavedenia parti rozpočtov na školách v Liptovskom Mikuláši.

O aktivitách NP Parti so zahraničnými hosťami z Bosny a Hercegoviny a Srbska

fotografia zo stretnutia so zahranicnou delegaciou z Bosny a HercegovinyPracovné stretnutie so zástupcami IUVENTY a zahraničnej delegácie z Bosny a Hercegoviny, ktorá zastrešovala mládež a pracovníkov s mládežou sa uskutočnilo 23. mája 2019 v sídle ÚSV ROS.  Témou stretnutia boli aktivity národného projektu NP PARTI zamerané na problematiku zapájania mladých ľudí do vecí verejných, ako aj do tvorby verejných politík (výstupy expertiek z Centra pre výskum etnicity a kultúry / téma: zapájanie zraniteľných skupín) a neformálne vzdelávacie aktivity v prostredí stredných a základných škôl zameraných na tému spoluúčasti, spolurozhodovania, participácie a participatívnych rozpočtov. Stretnutie otvorilo aj prepojenosť témy participácia s agendou Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Súčasne došlo k výmene skúseností s nasadzovaním zaujímavých iniciatív, projektov a programov, zameraných na aktívne občianstvo a participáciu do prostredia škôl na Slovensku, Bosne a Hercegovine.

fotografia zo stretnutia so zahranicnou delegaciou z Bosny a Hercegoviny  

VI. celosvetový summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie hľadal odpovede na aktuálne témy

V dňoch 29. – 31. mája 2019 sa v kanadskej Ottawe uskutočnil šiesty medzinárodný summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Delegácie zo 79 členských krajín vrátane Slovenska, ktoré je členom Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011, zástupcovia dvadsiatich miestnych samospráv a predstavitelia občianskej spoločnosti z celého sveta tri dni diskutovali o hlavných výzvach Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Slovenskú delegáciu viedol na základe poverenia ministerky vnútra splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, zodpovedný za koordináciu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku.

Ešte pred oficiálnym začiatkom summitu sa uskutočnilo stretnutie všetkých kontaktných osôb Iniciatívy pre otvorené vládnutie z jednotlivých krajín a samospráv. V duchu prepájania vládneho sektora s mimovládnym sa historicky po prvý krát stretli kontaktné osoby s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, aktivistami a aktivistkami z celého sveta.

foto z celsovetoveho summitu OGP v Kanadefoto z celsovetoveho summitu OGP v Kanade

Počas úvodného ceremoniálu sa kanadský premiér Justin Trudeau venoval životu v digitálnej ére a výzvam ohľadom regulácie sociálnych sietí vládami. K internetu, jeho úskaliam a budúcnosti sa vyjadril aj zakladateľ webu, p. Tim Berners-Lee. O potrebe podelenia sa o informácie z národných registrov konečných užívateľov výhod hovoril britský poslanec a protikorupčný líder John Penrose.  Celý otvárací ceremoniál je dostupný z videozáznamu. (Rozhovor s premiérom Trudeauom začína od 35. minúty, prezentácia Johna Penrosa od 1:57:00 rozhovor s Timom Berners–Leeom od 2:16:00).

Panelové diskusie, praktické workshopy, prezentácie dobrých príkladov z praxe, ktoré nasledovali ďalšie dni po otvorení, sa zamerali na hlavné témy summitu – potrebu zvyšovať dôveru občanov v štát prostredníctvom zapájania všetkých relevantných aktérov (participáciu) s dôrazom na ženy a ľudí zo zraniteľných a znevýhodnených skupín. Témy participácie, participatívneho rozpočtovania a spolupráce medzi občianskou spoločnosťou a vládami, ktorým sa venujeme v rámci národného projektu dominovali celým summitom.

Všetky výstupy zo summitu sú dostupné na oficiálnom webe celosvetového summitu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, niektoré diskusie a workshopy sú zaznamenané aj na videozáznamoch.

Po skončení summitu, dňa 31. mája 2019 sme navštívili Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe, kde nás privítal veľvyslanec Vít Koziak so svojim tímom. Večer sme strávili príjemnou diskusiou o živote Slovákov v Kanade, ale i cudzincov na Slovensku.

Participatívny rozpočet v praxi na seminári Rady mládeže Slovenska

Fotografia zo semináru RMSVo štvrtok 30. mája 2019 sme boli v Galérií Umelka, Bratislava prezentovať naše particpatívne rozpočty na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Seminár pripravila Rada mládeže Slovenska na tému „možnosti participácie detí a mládeže v samosprávach“. Na podujatí sa zúčastnila aj koordinátorka Strednej umeleckej školy v Trenčíne a jedna z predkladateliek participatívneho projektu, ktoré prítomných zaujali svojimi skúsenosťami z celého procesu participatívnych rozpočtov na školách. Semináre budú pokračovať 6. júna 2019 v Prešove a 20. júna 2019 v Nitre.

Fotografia zo semináru RMSFotografia zo semináru RMSFotografia zo semináru RMS

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]