Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

OR PZ v Lučenci

Vedenie OR PZ v Lučenci

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Marian Vilhan
Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Radomír Marko
Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Mgr. Norbert Hindulák
Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: plk. Ing. Ján Mokoš
Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Jaroslav Bystriansky

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Kontakty

Okresné riaditeľstvo PZ v Lučenci

Tuhárske námestie 12, 984 01 Lučenec
Telefón 0961651111
Fax 0961653149

Vedenie okresného riaditeľstva

Tuhárske námestie 12, 984 01 Lučenec
Telefón 0961653101
Fax 0961653109

Odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva

Tuhárske námestie 12, 984 01 Lučenec
Telefón 0961653601
Fax 0961653609

Okresný dopravný inšpektorát

Dr. Vodu č. 1, 984 01 Lučenec
Telefón 0961653501
Fax 0961653509

Odbor poriadkovej polície okresného riaditeľstva

Tuhárske námestie 12, 984 01 Lučenec
Telefón 0961653401
Fax 0961653409

 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie   Telefón Fax Policajné stanice Obce v pôsobnosti oddelenia

OO PZ Lučenec Begova 33, 984 01 Lučenec

0961653705

0961653709

-

Lučenec mesto, Pinciná, Tomášovce, Vidiná, Gregorová Vieska, Stará Halič, Halič, Lupoč, Praha, Mašková, Lehôtka, Ľuboreč, Mikušovce, Panické Dravce, Jelšovec, Trenč, Rapovce, Kalonda, Mučín, Pleš, osoda Boľkovce, Boľkovce, Veľká nad Ipľom, Telka, Lipovany, Horná Slatinka, Dolná Slatinka, osada Čurgov, Líšková osoda, Ružová osoda

OO PZ Poltár Kanadská 33

0961653902
047/4223333

0961653919

-

Poltár mesto, Slaná Lehota, Zelené, Breznička, Kalinovo, Veľká Ves, Málinec, Bystrička, Ozdín, Ipeľský Potok, Rovňany, Uhorské, Krná, Hradište, Hradišské vrchy, Krňanské vrchy, České Brezovo, Zlatno, Váľkovo, Hrnčiarské Zalužany, Hrnčiarska Vec, Sušany, Selce,Maštinec, Cinobaňa, Turičky, Mládzovo, Katarínska Huta, Hrnčiarky, Žihľava, Utekáč, Šoltýska, Ďubákovo, Liešnica, Vlkovo, Potôčky, Kokavka, Močiar, Farkaška, Salajka, Drahová, Havrilovo, Ďurkovka, Línia, Háj

OO PZ Fiľakovo Biskupická 33,       986 01 Fiľakovo 

0961653900
047/4381333

0961653939

-

Fiľakovo mesto, Biskupice, Radzovce, Šiatorošská Bukovinka, Rátka, Trebeľovce,Kurtáň, Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, Holiša, Nitra nad Ipľom, Buzitka, Veľké Dravce, Nové Hony, Prša, Bulhary, Šávoľ, Šíd, Čamovce, Šurice
OO PZ  Lovinobaňa, Ul. SNP 331/35,       985 54  Lovinobaňa

0961653901

0961653969

-

Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany, Točnica, Dobroč, Kotmanová, Mýtna, Píla, Dolná Bzová, Divín, Ružiná, Tuhár, Budiná, Políchno, Lentvora, Ábelová, Madačka, Nedelište