Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

OR PZ v Banskej Bystrici

Vedenie OR PZ v Banskej Bystrici

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Igor Matúška
Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Peter Šabo
Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Mgr. Róbert Sásik
Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. Mgr. Jozef Golian
Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Miroslav Môcik

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Kontakty

Okresné riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici

Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica
Telefón 0961601111
Fax 0961603109

Vedenie okresného riaditeľstva

Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica
Telefón 0961603101
Fax 0961603109

Odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva

Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica
Telefón 0961603601
Fax 0961603609

Okresný dopravný inšpektorát

Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica
Telefón 0961603501
Fax 0961603509

Odbor poriadkovej polície okresného riaditeľstva

Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica
Telefón 0961603401
Fax 0961603409

Evidencia vozidiel

Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
Telefón 0961603553, 0961603540
Fax 0961603549

Oddelenie dokladov

Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
Telefón 096160 3441, 096160 3445, 096160 3446, 096160 3447

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Policajné stanice Obce v pôsobnosti oddelenia

OO PZ Banská Bystrica – východ, ul. ČSA 22, 974 01 Banská Bystrica   

0961603735
048/4124946

0961603739

-

centrum mesta po Tajovku, „sídlisko“, autobusová stanica, železničná stanica, Uhlisko, Šalková, Senica, Kynceľová, Nemce, Jakub, Uľanka, Špania dolina, Rudlová, Sásová, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Čerín, Čačín, Sebedín-Bečov, Harmanec, Dolný Harmanec, Staré Hory, Turecká, Motyčky, Donovaly.

OO PZ Banská Bystrica – západ, Okružná 18, 974 04 Banská Bystrica

0961603765
048/4133333

0961603769

-

Mestský park po Tajovku, Fončorda, stará Fončorda, NsP F. D. Roosevelta, plážové kúpalisko, Podlaice, Radvaň, Kráľová, Malachov, Suchý vrch, Kremnička, Iliaš, Vlkanová, Hronsek, Badín

OO PZ Slovenská Ľupča,    Školská 313/20, 976 13  Slovenská Ľupča

0961603900
048/4187333

0961603909

-

Brusno, Pohronský Bukovec, Ľubietová, Lučatín, Strelníky, Povrazník, Medzibrod, Moštenica, Hiadeľ, Slovenská Ľupča, Selce, Priechod, Podkonice, Baláže, Poniky, Ponická Huta, Ponická Lehôtka, Hrochoť, Môlča, Oravce, Dúbravica.