Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Stránkové dni a hodiny - BB

Opatrenia na úseku dokladov a dopravných evidencií s účinnosťou od 27. októbra 2020:
- stránkové hodiny na úseku dokladov a dopravných evidencií sa rušia. Pôvodné objednané termíny na vybavenie na úseku dopravných evidencií sa rušia bez náhrady. Občania sa môžu objednať na nový termín,
- bude umožnené len preberanie vyhotovených dokladov občanmi, ktoré boli požadované v zrýchlenej lehote; na ostatné účely využívať výlučne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu,

Na úseku zbraní a streliva:
- na vykonanie úkonov, ktoré podliehajú zákonným lehotám uvedeným v zákone č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je postačujúce telefonické resp. elektronické oznámenie občana.
- v prípade, že na vykonanie úkonu sa vyžaduje prítomnosť občana na policajnom útvare, policajný útvar uvedené úkony vykoná až po uplynutí obmedzení uvedených v Uznesení vlády Slovenskej republiky o vyhlásení opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu,
- nevykonávajú sa úkony, u ktorých § 72h zákona o strelných zbraniach a strelive stanovuje, že lehoty počas krízovej situácie neplynú resp. sa predlžujú,
- nevykonávajú sa skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu.


 

Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy, Zbrojné preukazy a Evidenciu vozidiel vybavíte na pracovisku:
OR PZ Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 Banská Bystrica

Konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií vybavíte na úseku dopravno-inžinierskej činnosti:
ODI OR PZ Banská Bystrica, Okružná 19, Banská Bystrica 

PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenie dokladov
Okresný dopravný inšpektorát
Pracovisko vydáva aj alternatívne
autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
Okresný dopravný inšpektorát
- úsek dopravno-inžinierskej činnosti
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy

8.00 - 15.00

8.00 - 12.00

8.00 - 17.00

nestránkový
deň

8.00 - 14.00