Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. november 2019, sobota
 

Stránkové dni a hodiny - BB

Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy, Zbrojné preukazy, Evidenciu vozidiel a Obhliadky vozidiel vybavíte na pracovisku:

OR PZ Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 Banská Bystrica

Konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií vybavíte na úseku dopravno-inžinierskej činnosti:

ODI OR PZ Banská Bystrica, Okružná 19, Banská Bystrica

PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenie dokladov
Okresný dopravný inšpektorát
Pracovisko vydáva aj alternatívne
autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
Okresný dopravný inšpektorát
- úsek dopravno-inžinierskej činnosti
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy

8.00 - 15.00

8.00 - 12.00

8.00 - 17.00

nestránkový
deň

8.00 - 14.00

Obhliadky vozidiel 7.30, 10.00, 11.00, 14.00  7.30, 10.00, 11.00

Obhliadky nákladných vozidiel je potrebné vopred oznámiť technikom ODI OR PZ BB: 0961 60 3553