Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2016, Štvrtok
 

Stránkové dni a hodiny - BB

Od 1. júla občiansky preukaz kdekoľvek aj do dvoch pracovných dní

Na základe rozhodnutia vedúcej služobného úradu MV SR Vám oznamujem, že stránkové hodiny na všetkých pracoviskách rezortu MV SR budú dňa 31. 12. 2015 do 13.oo hod
 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Občianske preukazy:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB
8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-17.00 8.00-15.00 8.00-14.00
Cestovné doklady:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB
8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-17.00 8.00-15.00 8.00-14.00
Zbrojné preukazy:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB
8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-17.00 8.00-15.00 8.00-14.00
Vodičské preukazy:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB
8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-17.00 8.00-15.00 8.00-14.00
Evidencia vozidiel:
OR PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 BB
8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-17.00 8.00-15.00 8.00-14.00