Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

OR PZ vo Zvolene

Vedenie OR PZ vo Zvolene

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. Ing. Ľubomír Holík
Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Ján Maľa
Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. Ing. Roman Hríbik
Riaditeľ odboru kriminálnej polície: mjr. JUDr. Ján Hukel
Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Rudolf Špilák

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Kontakty

Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene

Ul. Švermova 1900/4, 960 01 Zvolen
Telefón 0961631111

Vedenie okresného riaditeľstva

Ul. Švermova 1900/4, 960 01 Zvolen
Telefón 0961633101
Fax 0961633109

Odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva

Ul. Švermova 1900/4, 960 01 Zvolen
Telefón 0961631111
Fax 0961633609

Okresný dopravný inšpektorát

Ul. Bystrický rad č. 25, 960 01 Zvolen
Telefón 0961633501
Fax 0961633509

Odbor poriadkovej polície

Ul. Švermova 1900/4, 960 01 Zvolen
Telefón 0961633401
Fax 0961633409

 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Policajné stanice Obce v pôsobnosti oddelenia

OO PZ Zvolen         
Švermova ulica 1900/4  
960 69 Zvolen

0961633705

0961633709

Pliešovce,
Školská č. 19
962 63 Pliešovce 
T,F: 045/5562533

Mesto Zvolen a obce Babiná, Bacúrov, Breziny, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Dubové, Lešť (vojenský obvod), Lieskovec, Michalková, Očová, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Zvolenská Slatina
OO PZ Detva                    
Záhradná č. 854/15          962 12 Detva
0961633900
045/5455333
0961633919   Mesto Detva a obce Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Kriváň, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta – Kalinka,
OO PZ Krupina       
Kalinčiakova č.881/47 
963 01 Krupina
0961633902
045/5511033
0961633939

Dudince,
Okružná č. 212,
962 71 Dudince
T: 0961633905 , F: 045/5583125

Mesto Krupina a obce Bzovík, Cerovo, Čabradský Vrbovok, Čekovce, Devičie, Dolné Mladonice, Dolný Badín, Domaníky, Drieňovo, Dudince, Drážovce, Hontianskej Moravce, Hontianskej Nemce, Hontianske Tesáre, Horné Mladonice, Horný Badín, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Kráľovce – Krnišov, Lackov, Ladzany, Lišov, Litava, Medovarce, Rykynčice, Sebecheby, Selce, Senohrad, Sudince, Súdovce, Terany, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok, Žibritov,

OO PZ Sliač    
MDŽ 3 
962 31 Sliač

0961633904 0961633979

-

Mesto Sliač a obce Budča, Hronská Breznica, Kováčová, Lukaviaca, Sielnica, Tŕnie, Turová, Veľká Lúka, Železná Breznica

OO PZ Hriňová      
č. 1367
962 05 Hriňová
0961633901
045/5497044
0961633959

-

Mesto Hriňová a obce Detvianska Huta, Korytárky, Látky