Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

OR PZ v Rimavskej Sobote

Vedenie OR PZ v Rimavskej Sobote

Riaditeľ okresného riaditeľstva:  plk. Ing. Ivan Andrašovič
Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: pplk. Ing. Martin Švejnoha
Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Mgr. Ján Lás
Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. JUDr. Igor Jároši
Riaditeľ odboru poriadkovej polície:  pplk. Mgr. Pavel Žigo

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

Kontakty

Okresné riaditeľstvo PZ v Rimavskej Sobote

Ul. Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón 0961681111
Fax 0961683149

Vedenie okresného riaditeľstva

Ul. Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón 0961683101
Fax 0961683109

Odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva

Ul. Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón 0961683601
Fax 0961683609

Okresný dopravný inšpektorát

Ul. Stavbárov 2, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón 0961683501
Fax 0961683509

Odbor poriadkovej polície okresného riaditeľstva

Ul. Stavbárov 2, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón 0961683401
Fax 0961683409

Oddelenie cestnej premávky a dopravných evidencií, ODI Rimavská Sobota

Ul. Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón 096168 3530

Evidencia vozidiel, ODI Rimavská Sobota

ul. Hostinského č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón tel: 096168 3553

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie

Telefón

Fax

Policajné stanice

Obce v pôsobnosti oddelenia

OO PZ Rimavská Sobota
Ul. Stavbárov č. 2
979 01 Rimavská Sobota

0961683705
047/5631351
0961683709

-

Rimavská Sobota, Nižná Pokoradz, Dúžava, Mojín, Kurinec, Močiar, Čerenčany, Dolné Zahorany, Hrachovo, Husiná, Kociha, Kružno, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavské Janovce, Veľké Teriakovce, Vyšná Pokoradz, Vyšný Skálnik, Svetlá, Zacharovce

OO PZ Hnúšťa
Ul. Hlavná č. 382
98101 Hnúšťa

0961683900

0961683919

Tisovec

Hnúšťa, Hnúšťa – Likier, Hačava, Skálie, Mača, Brádno, Polom, Tisovec, Klenovec, Rimavská Píla, Krokava, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Poproč, Potok, Ratkovská Lehota, Ratkovská Zdychava, Ratkovská Suchá, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné

OO PZ Jesenské
Ul. Pekárenská č. 312
980 02 Jesenské

0961683901

0961683969

-

Jesenské, Bakov, Belín, Blhovce, Čierny Potok, Drňa, Dubno, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Jestice, Konrádovce, Nová Bašta, Pavlovce, Petrovce, Stará Bašta, Sútor, Studená, Šimonovce, Širkovce, Tachty, Večelkov

OO PZ Rimavská Seč
Ul. Daxnerova č. 80
980 42 Rimavská Seč

0961683902

0961683989

-

Rimavská Seč, Abovce, Barca, Bátka Bottovo, Cakov, Číž, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Gregorovce, Hubovo, Chanava, Chrámec, Ivanice, Janice, Vyšná Káloša, Nižná Káloša, Kerepec, Kešovce, Kráľ, Lenártovce, Lenka, Martinová, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rumince, Stránska, Štrkovec, Téška, Tomášovce, Valice, Vyšné Valice, Včelince, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Zádor, Žíp

OO PZ Veľký Blh
Ul. Mieru č. 311
980 22 Veľký Blh

0961683904

0961604015

-

Veľký Blh, Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Pápča, Slizké, Striežovce, Španie Pole, Teplý Vrch, Uzovská Panica,