Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Stránkové dni a hodiny na OR PZ Rimavská Sobota

Občianske preukazy, Cestovné doklady, Vodičské preukazy a Zbrojné preukazy vybavíte na pracovisku:
OR PZ Rimavská Sobota, Ul. P. Hostinského č. 4, Rimavská Sobota
OR PZ Rimavská Sobota, Vysunuté pracovisko Hnúšťa, ul. Francisciho 74, Hnúšťa

Evidencia vozidiel:
Okresný dopravný inšpektorát, OR PZ Rimavská Sobota, Ul. P. Hostinského č. 2, Rimavská Sobota

Dopravný inžinier - konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií pozemných komunikácií

Stránkové hodiny:

PRACOVISKO PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
Oddelenie dokladov
Okresný dopravný inšpektorát
8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 17.00 8.00 - 15.00 8.00 - 14.00
 Okresný dopravný inšpektorát
- dopravný inžinier
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
13.00 - 15.00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
Zbrojné preukazy 8.00 - 15.00 8.00 - 12.00 8.00 - 17.00 nestránkový
deň
8.00 - 14.00
 Vysunuté pracovisko Hnúšťa
ul. Francisciho 74
nestránkový
deň  
8:00-14:00 nestránkový
deň
nestránkový
deň
nestránkový
deň

 V súvislosti s dňami pracovného pokoja počas sviatkov  bude rozsah stránkových dní a stránkových hodín v týždni na vybavovanie žiadostí občanov súvisiacich s výkonom štátnej správy v oblasti vydávania dokladov a vedenia evidencie vozidiel upravený následovne:

  • pondelok 23. decembra 2019 v čase od 8:00 do 13:00 hod.
  • utorok 31. decembra 2019 v čase od 8:00 do 12:00 hod.