Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Stránkové hodiny a odporúčania

Rady a odporúčania  |  Stránkové dni a hodiny

Úprava režimu na klientskych centrách, pracoviskách okresných úradov a polície

Vzhľadom na vývoj epidemickej situácie ministerstvo vnútra od pondelka 11. januára pristupuje k ďalšej úprave poskytovania služieb klientskych centier, pracovísk okresných úradov a polície. Úradné hodiny budú aj naďalej dopoludnia od 8. do 12. hodiny.

Okresné úrady budú prijímať osobné podania len za účelom výkonu podnikateľskej alebo obdobnej činnosti, v ostatných prípadoch je potrebné využívať elektronickú, telefonickú či písomnú komunikáciu. Zrušené sú všetky priestupkové pojednávania. Zvláštny režim platí pre pracoviská OÚ Nitra, kam môžete osobne zájsť len s negatívnym výsledkom testu či potvrdením o prekonaní COVID-19.

Policajné oddelenia dokladov obmedzili agendu len na prijímanie žiadostí o vydanie odcudzených či stratených občianskych a vodičských preukazov, v prípade pasov len žiadostí v zrýchlenej lehote.

Evidencia vozidiel naďalej vybavuje iba elektronicky objednané osoby a od pondelka vykonáva len nevyhnutné evidenčné úkony.

Cudzinecká polícia zrušila stránkové hodiny až do odvolania, vzhľadom na to, že jej príslušníci boli vyčlenení na plnenie úloh v súvislosti s riešením pandemickej situácie.

Vstup na pracoviská je umožnený len pod podmienkou dodržiavania hygienických nariadení.

MV SR opakovane upozorňuje, že počas mimoriadnej situácie sa platnosť mnohých dokladov či lehôt predlžuje.

Podrobnejšie informácie nájdete na odkaze: Aktuálny režim pracovísk MV SR

OZNÁMENIE

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne touto cestou oznamuje, že s platnosťou od 15. 03. 2018 budú na Krajskom dopravnom inšpektoráte v Trenčíne (budova Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne, Jilemnického 1, Trenčín, III. poschodie, č. dverí 270) zriadené stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technickým riešeniam, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:

Pondelok od 13.00 h do 15.00 h

Streda od 13.00 h do 15.00 h

Stránkovanie bude zabezpečovať dopravný inžinier KDI KR PZ Trenčín: mjr. Ing. Martin Sládeček, telefónne číslo 0961202514.