Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Spolupráca školy

SPOLUPRÁCA ŠKOLY

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok v záujme skvalitnenia vzdelávania a odbornej prípravy policajtov spolupracuje dlhodobo s policajnými školami v rámci Európskej únie ako aj s domácimi vzdelávacími inštitúciami:

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Vyššia policajná škola a Stredná policajná škola MV v Prahe

ul. Pod Táborem 102/5
190 24 Praha 9 – Hrdlořezy

Česká republika
www.skolamv.cz

 

Vyššia policajná škola a Stredná policajná škola MV v Prahe – pracovisko Jihlava

ul. Tolstého 14

586 01 Jihlava 

Česká republika

 

Vyššia policajná škola a Stredná policajná škola MV v Holešove
ul. Zlínská 991
769 01 Holešov

Česká republika 

www.spshol.cz

 

Vyššia policajná škola a Stredná policajná škola MV v Holešovepracovisko Brno 

ul. Horní 21

65965 Brno 

Česká republika

www.vpsmvbrno.cz

 

Policajná škola v Cluj-Napoca

ul. Corneliu Coposu č. 98-91

Cluj – Napoca

Rumunská republika

www.scoalapolcj.ro 

 

Policajná škola v Katoviciach

ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice-Piotrowice

Poľská republika

http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/

 

Centrálne stredisko výcviku Hraničnej stráže v Koszaline 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

92 75 – 902 Koszalin 

Poľská republika

www.cos.strazgraniczna.pl

                        

Policajná škola v Montbéliarde

1 rue Maréchal Juin – B.P. 68895

25208 MONTBELIARD Cedex

Francúzska republika

 

 

SPOLUPRÁCA S DOMÁCIMI VZDELÁVACÍMI INŠTITÚCIAMI

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Sklabinská 1

835 17 Bratislava

www.akademiapz.sk

 

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava

Vápencova 36

840 09 Bratislava

www.minv.sk

 

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice

Južná trieda 50

040 01 Košice

www.minv.sk

 

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Vranovská 4

851 01 Bratislava

www.ssosoom.edupage.org