Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom

Okresné riaditeľstvo PZ v Humennom

Nemocničná 1, 066 01 Humenné
Telefón 0961-82-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-82-3109

Vedenie OR PZ v Humennom

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. Mgr. MAREK  LUKACKO
961-82-3101       0961-82-3109

Zástupca riaditeľa: pplk. Mgr. RÓBERT FIRKAĽ
 0961-82-3102       0961-82-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. Mgr. JÁN SEMJON
 0961-82-3600       0961-82-3609

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Ing. DANIEL ČAMÁK
 0961-82-3400      0961-82-3409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: pplk. Ing. JOZEF SOJČÁK
 0961-82-3500       0961-82-3509

Vedúci vnútorného oddelenia: mjr. Mgr. JÁN TREBIŠOVSKÝ
 0961-82-3110       0961-82-3109

 

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Policajné stanice Pôsobnosť oddelenia

OO PZ Humenné
Sládkovičova 14
066 01 Humenné

0577753333 0961823809 - mesto Humenné a obce Baškovce, Brekov, Brestov, Černina, Gruzovce, Hažín nad Cirochov, Hrubov, Hudcovce, CHlmec, Jankovce, Jasenov, Kamenica nad Cirochov, Kamienka, Karná, Kochanovce, Košarovce, Lackovce, Lieskovec, Lukačovce, Modrá nad Cirochov, Myslina, Nižná Sitnica, Ohradzany, Pakostov, Porúbka, Prítuľany, Ptičie, Rohožník, Ruská Kajňa, Ruská Poruba, Slovenská Volová, Topoľovka, Sopkovce, Turcovce, Valaškovce (vojenský obvod), Víťazovce, Vyšná Sitnica, Závada, Zavadka

OO PZ Snina
Študentská 13
069 01 Snina

0577623333 0961824149 - mesto Snina a obce Belá nad Cirochou, Čukalovce, Dlhé nad Cirochov, Hostovice, Osadné, Parihuzovce, Pčolinné, Pichne, Zemplínske Hámre, Stakčín, Brezovec, Dúbrava, Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Ladomirov, Michajlov, Nová Sedlica, Príslop, Runina, Ruská Volova, Ruský Potok, Stakčinská Roztoka, Strihovce, Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj vrátane štátnej hranice s Poľskou republikou od hraničného znaku 1/1 do 1/60.
OO PZ Medzilaborce
Ševčenkova 46
068 01 Medzilaborce
0577321333 0961823949 - mesto Medzilaborce a obce  Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny Brod, Ňagov, Oľka, Oľšinkov, Palota, Radvaň nad Laborcom, Repejov,
Rokytovce, Rožkovce, Sukov, Svetlice, Valentovce, Volica, Výrava, Zbojné,
Zbudská Belá

OO PZ Koškovce
Koškovce 113
067 12

0577797125 0961823909 - obce Koškovce, Adidovce, Dedačov, Hankovce, Hrabovec nad Laborcom, Jabloň, Ľubiša, Maškovce, Nechválová Polianka, Nižná Jablonka, Nižné Ladičkovce, Papín, Rokytov pri Humennom, Rovné, Slovenské Krivé, Udavské, Veľopolie, Vyšná Jablonka, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov, Zbudské Dlhé, Zubné
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

 

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.