Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove

Partizánska 42, 085 01 Bardejov
Telefón 0961-84-1111 (tel. ústredňa)
Fax  0961-84-3109

Vedenie OR PZ v Bardejove

Riaditeľ okresného riaditeľstva: plk. Ing. Jozef ŠTEFANSKÝ
Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Ing. Vladimír ROJKO
telefonický kontakt
 0961-84-3101    fax 0961-84-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: plk. Mgr. Ľuboš RAGAN
telefonický kontakt 0961-84-3600    fax 0961-84-3609
 

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Pavol HOPKO

telefonický kontakt 0961-84-3400    fax 0961-84-3409

Riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu: plk. JUDr. Jozef SLIVA
telefonický kontakt 0961-84-3500    fax 0961-84-3509

Vedúca vnútorného oddelenia: pplk. PaedDr. Jana PAVLOVSKÁ
telefonický kontakt 0961-84-3110     fax 0961-84-3109
 

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

 
STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

 

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Územná pôsobnosť

OO PZ Bardejov
Hurbanova 16
085 01 Bardejov

 

0544723296

054724447

0961843705

0961843709

s územnou pôsobnosťou v meste Bardejov, v obciach Andrejová,  Beloveža, Brezovka, Dubinné, Hažlín, Hervartov, Hrabovec,   Kľušov, Komárov, Lipová, Lukavica,  Mokroluh,  Nižná Voľa, Ortuťová, Poliakovce,  Rešov, Richvald, Šarišské Čierne, Šašová, Šiba, Vyšná Voľa,

OO PZ Kurov
Kurov 91
086 04 Kružľov                   
                                           

0544795155

0961843955 

 

0961843959

s územnou pôsobnosťou v obciach Kurov, Bogliarka, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Kríže, Krivé, Kružlov, Lenartov, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Nižný Tvarožec, Petrová, Rokytov, Snakov, Sveržov, Tarnov, Vyšný Tvarožec, Zlaté a na úseku štátnej hranice ohraničujúcej jeho územný obvod, 

OO PZ Raslavice
Kopčáková 1
086 41 Raslavice

0544792205

0961843985

0961843989

s územnou pôsobnosťou v obciach Raslavice, Abrahámovce, Bartošovce, Brezov, Buclovany, Fričkovce, Hankovce, Harhaj, Hertník, Janovce, Kobyly, Kochanovce, Koprivnica, Kožany, Kučín, Kurima, Lascov, Lopúchov, Marhaň, Nemcovce, Oľšavce, Osikov, Porúbka, Stuľany, Tročany, Vaniškovce, Vyšný Kručov,

Policajná stanica Zborov
Školská 1
086 33 Zborov

 

0544798335

0961843904

 0961843905 Zborov a na úseku štátnej hranice ohraničujúcej jeho územný obvod, Smilno, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Hutka, Varadka, Vyšná Polianka, Ondavka, Chmeľová, Regetovka, Becherov, Stebnícka Huta, Stebník.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

 

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.

Anketa

Ste spokojní s prácou polície v bardejovskom regióne?

áno
50,16%

nie
49,84%
Hlasovalo: 3742