Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Stránkové dni na OR PZ Bardejov

OR PZ v Bardejove oznamuje, že s blížiacimi sa dňami pracovného pokoja sa upravujú stránkové

hodiny na oddelení dokladov a na okresnom dopravnom inšpektoráte nasledovne:

- pondelok      23.12.2019 v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod.

- utorok           31.12.2019 v čase od 08.00 hod do 12.00 hod.

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy: 

OR PZ Bardejov
Partizánska 42
085 01 Bardejov

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00  

08.00 - 14.00

      

Cestovné doklady:

OR PZ Bardejov
Partizánska 42
085 01 Bardejov

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

      

Zbrojné preukazy:

OR PZ Bardejov
Partizánska 42
085 01 Bardejov

08.00 - 15.00

08.00 - 12.00

08.00 - 17.00

nestránkový deň

08.00 - 14.00

      

Vodičské preukazy:

OR PZ Bardejov
Partizánska 42
085 01 Bardejov

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00 

08.00 - 14.00

 

 Evidencia vozidiel:

OR PZ Bardejov
Partizánska 42
085 01 Bardejov 

08.00 - 15.00

08.00 - 15.00

08.00 - 17.00

08.00 - 15.00

08.00 - 14.00

 

Stránkové hodiny na úseku dopravného inžinierstva (určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technickým riešeniam, dopravno-bezpečnostným situáciám na pozemných komunikáciách)

PONDELOK
13.00 - 15.00 hod.

STREDA
13.00 - 15.00 hod.

OR PZ Bardejov
Partizánska 42, 1.posch., č.dverí 210
085 01 Bardejov