Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku

Okresné riaditeľstvo PZ v Kežmarku

Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok
Telefón 0961-81-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-81-3109

Vedenie OR PZ v Kežmarku

Riaditeľ okresného riaditeľstva:
mjr. Mgr. PAVOL GABORČÁK
telefonický kontakt
 0961-81-3101    fax 0961-81-3109

Zástupca riaditeľa a súčasne riaditeľ odboru poriadkovej a dopravnej polície: 
plk. JUDr. VLADIMÍR TRULÍK
telefonický kontakt 0961-81-3101    fax 0961-81-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície:
pplk. Mgr. RASTISLAV BEDNÁR
telefonický kontakt
 0961-81-3601    fax 0961-81-3609

 

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.


STRÁNKOVÉ DNI A HODINY


ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie Telefón Fax Policajné stanice Pôsobnosť oddelenia
OO PZ Kežmarok
Južná 2
060 01 Kežmarok
0524523333 0961813709 - mesto Kežmarok a obce Abrahámovce, Hradisko, Huncovce, Javorina (vojenský obvod), Ľubica, Malý Slavkov, Mlynčeky, Rakúsy, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vrbov, Žakovce
OO PZ Spišská Belá
Štefánikova 43
059 01
0524581333 0961813839 - mesto Spišská Belá a obce Bušovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Krížová Ves, Lendak, Podhorany, Slovenská ves, Toporec, Vojňany, Výborná
OO PZ Spišská Stará Ves
SNP 85
061 01
0524822333 0961813809 - mesto Spišská Stará Ves a obce Červený Kláštor, Havka, Jezersko, Lechnica, Majere, Malá Franková, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišské Hanušovce, Veľká Franková, Zálesie
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

 

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.