Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni

Okresné riaditeľstvo PZ v St. Ľubovni

Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón 0961-83-1111 (tel. ústredňa)
Fax 0961-83-3109

Vedenie OR PZ v Starej Ľubovni

Riaditeľ okresného riaditeľstva: pplk. Mgr. Miroslav MATVIAK   telefonický kontakt 0961-83-3101 fax 0961-83-3109

Zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva: plk. Mgr. Ján BEŇA    telefonický kontakt 0961-83-3102 fax 0961-83-3109

Riaditeľ odboru kriminálnej polície: pplk. JUDr. Andrej VANDŽURA  telefonický kontakt0961-83-3600 fax 0961-83-3309

Riaditeľ odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Ľubomír CHOVANEC  telefonický kontakt0961-83-3400 fax 0961-83-3109

Riaditeľ dopravného inšpektorátu: pplk. Ing. Cyril MIŠENKO telefonický kontakt 0961-83-3500 fax 0961-83-3509

Vedúca vnútorného oddelenia: pplk. Ing. Iveta GRINČOVÁ   telefonický kontakt 0961-83-3110 fax 0961-83-3109

 

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, za porušenie nariadenej izolácie i zákazu vychádzania môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

 
STRÁNKOVÉ DNI A HODINY

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ:

Obvodné oddelenie

Telefón

Fax

Policajné stanice

Územná pôsobnosť

OO PZ Stará Ľubovňa
Okružná 25
064 01 Stará Ľubovňa

0961833705 0961833709 - mesto Stará Ľubovňa a obce Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Chmeľnica, Jakubany, Jarabina, Kolačkov, Kremná, Lacková, Litmanová, Mníšek nad Popradom, Nová Ľubovňa

OO PZ Ľubotín
Na rovni 25
065 03 Ľubotín

0961833975 0961833979 - obce Ľubotín, Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Kyjov, Legnava, Malý Lipník, Matysová, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa n/Popradom, Starina, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Vislanka

OO PZ Podolínec
Lesná 8
065 41 Podolínec

0961833905 0961833909 - mesto Podolínec a obce Haligovce, Kamienka, Lesnica, Lomnička, Nižné Ružbachy, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Pracoviská MV SR sú až do odvolania zatvorené

27. 10. 2020

Klientske centrá okresných úradov, oddelenia odkladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené.  Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

 

Z tohto dôvodu boli zrušené aj všetky elektronicky dohodnuté termíny. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro  objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní.

Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.

Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov /OP, vodičský preukaz, cestovný pas/ pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote. 

MV SR upozorňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

Tento režim bude na pracoviskách platiť až do odvolania

Ministerstvo vnútra ďakuje občanom za rešpektovanie pravidiel, ktorých cieľom je prispieť k eliminácii nákazy ochorením COVID-19.